Hoppa till huvudinnehåll

Elnätet i Trelleborg klarade stormtestet – långsiktiga investeringar lönar sig

Trelleborgs Elnät har under de senaste åren strategiskt arbetat med att vädersäkra och stärka elnätets leveranssäkerhet genom att bland annat övergå till slingat nät och bygga ut kapaciteten. När stormen Malik drog över landet i helgen kunde elnätet stå emot de hårda vindarna.

Redan för 20 år sedan investerades det i elnätet då man gick från luftledningar till markledningar i Trelleborg. Och under de senaste åren har Trelleborgs Elnät lagt än mer resurser på att säkra leveranssäkerheten.

-Vi har ju haft kontinuerliga investeringar i elnätet, det är det elnätsavgifterna i huvudsak ska gå till, men de senaste åren har vi satsat extra mycket på kapacitet och stabilitet, säger Daniel Andrée, elnätschef på Trelleborgs Elnät. I och med helgens storm kan man säga att vi har provtryckt vår nya elnät, och det klarade sig med flaggan i topp. Det kan man bara vara nöjd med.

För stabilitetens skull har Trelleborgs Elnät i princip övergått från s.k. maskat till slingat nät. Maskade nät kan liknas vid ett rutnät, medan man i ett slingat elnät kan mata elen från två olika håll vid behov.

-De senaste fyra åren har vi byggt en ring runt stadskärnan med högre spänning, 130 kV, byggt fyra nya fördelningsstationer till denna slinga – vädersäkrade och skyddade för intrång – samt byggt ställverk med mindre miljöpåverkan. Allt för att få till ett flexibelt, hållbart och inte minst tillförlitligt nät, säger Daniel Andrée.

I samband med ombyggnationen har hela nätet också föryngrats och all teknisk utrustning i stationerna helt bytts ut. Att gå från tidigare 50 kV till 130 kV som matning till Trelleborg har minskat nätförlusterna och ökat kapaciteten. Med den nya slingan på 130 kV som togs i drift 2021 är effektbehovet i staden tryggat på lång sikt. Trelleborgs Elnät har idag ett av Sveriges driftsäkraste nät, med 99,9986 % tillförlitlighet.

-Det känns fantastiskt att se att alla investeringar vi lagt på leveranssäkerhet – 300 miljoner kr över ca 5 år, nu har gett utdelning. Det är ju kundernas elnätsavgifter som på detta vis kommer tillbaka till dem, avslutar Daniel Andrée.