Hoppa till huvudinnehåll

Everfuel inleder satsning på tankstationer för vätgas i Sverige

Herning/Trelleborg, 26 augusti 2021

Everfuel startar vätgassamarbete med Trelleborgs kommun och sätter upp en första tankstation för vätgas i Nordic Hydrogen Corridor (NHC).

Avtalet som Everfuel slutit med Trelleborgs kommun och det kommunägda bolaget Trelleborgs Energi AB utgör ett första undertecknat kontrakt i företagets satsning på att etablera vätgasstationer i Sverige. Med avtalet möjliggörs den första av potentiellt åtta tankstationer i den europeiska vätgaskorridoren, ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionens CEF-program.

Trelleborg är sedan flera år en kommun i kontinuerlig tillväxt, och staden satsar på infrastruktur för en grön, vätgasdriven framtid. Genom att konvertera kommunens fordonsflotta till vätgasdrift skapar Trelleborg nu förutsättningar att sätta upp kommunens första tankstation för vätgas. Trelleborg har ett strategiskt läge i Sverige, och med omkring 750 000 tunga fordon som passerar genom hamnen varje år finns en stor marknadspotential för vätgasetablering.

Trelleborgs kommun har åtagit sig att använda upp till 120 kilo vätgas per dag, och har nu träffat en överenskommelse med Everfuel om att parterna ska arbeta för att företagets vätgas ska användas för att nå nollutsläpp i Trelleborg. Parterna kommer tillsammans arbeta för att marknaden för vätgas ska växa till 500 kilo per dag under samarbetets första fem år.

– Vi ser Sverige som en av våra hemmamarknader, och vi är stolta över möjligheten att hjälpa Trelleborg i sin ambitiösa satsning på att bli en ännu grönare kommun. Från vårt håll ska vi göra allt vi kan för att bidra till att göra kommunen utsläppsneutral, säger Jacob Krogsgaard, vd för Everfuel.

– Nu går vi från planeringsfas till verkligheten, och tankstationen i Trelleborg kommer att stå som modell för kommande stationer i Sverige. Trelleborg blir startpunkten för en uppskalning av Everfuels verksamhet, och vi är fast beslutna att vara marknadsledande när det handlar om utvecklande av storskaliga satsningar på produktion, distribution och tankning av vätgas för slutkonsumenter, säger Jacob Krogsgaard.

– Jag är fylld av förväntan och väldigt stolt över att Trelleborgs kommun är först ut i det här projektet. Detta är ett av de steg som Trelleborg tar när det handlar om de radikala teknikskiften och de nya lösningar som vi alla måste omfamna för att vi ska kunna gå en hållbar framtid till mötes, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.

– Det känns fantastiskt att börja implementera vätgas som en möjliggörare för ett grönare och mera hållbart Trelleborg, säger Magnus Sahlin, vd för Trelleborgs Energi AB.

– Det här är en väldigt viktig milstolpe för projektet Nordic Hydrogen Corridor när det handlar om att etablera tankstationer för vätgas i Sverige. Det är den första stationen i andra fasen av vårt bygge av infrastruktur för vätgas, och det kommer i helt rätt tid i förhållande till uppdaterade EU-direktiv för rena fordon och alternativa bränslen. Det är fantastiskt att uppleva hur städer som Trelleborg ser vätgas som en viktig del i skapandet av ett mer hållbart samhälle, säger Björn Aronsson, vd Vätgas Sverige

    Tankstationen i Trelleborg är en del av Everfuels plan att investera 1,5 miljarder euro för utvecklandet av en grön europeisk vätgas-korridor som genom försäljning av vätgas till bussar, lastbilar och personbilar ska generera intäkter på 1 miljard euro före 2030.

    Mer information:

    Magnus Sahlin, vd Trelleborgs Energi AB, +46 734 42 25 73, magnus.sahlin@trelleborg.se 

    Maria Malm Skarin, marknads- och försäljningschef, +46 702 22 18 54, maria.malmskarin@trelleborg.seÖppnas i nytt fönster