Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Lhyfe och Trelleborgs Energi i gemensam studie för förnybar grön vätgasproduktion

Världsledande bolaget inom grön vätgasproduktion, Lhyfe (Euronext: LHYFE) och energibolaget Trelleborgs Energi har startat upp en förstudie med målsättningen att bygga lokal förnybar vätgasproduktion i sydligaste Sverige. Den gemensamma drivkraften för bolagen är att bidra till klimatomställningen – med vätgas som en lösning.  Resultaten ska presenteras under sommaren 2022.

Förstudien har fokus på möjligheterna med en grön vätgasproduktion i Trelleborg med en beräknad kapacitet på 5 MW. Studien tar upp aspekter som energiförsörjning, produktionskapacitet, teknikval, plats samt utnyttjande av spillvärme/syre.

Eftersom Trelleborg är en viktig knutpunkt för transporter kommer det att behövas vätgasförsörjning till både tankstationer, liksom till redan beställda vätgasfordon. Antalet tunga lastbilar som passerar Trelleborgs hamn beräknas öka från ca 800 000 per år idag, till 1,8 miljoner år 2026. Denna studie blir ett viktigt steg för att säkra vätgasförsörjningen till både mobilitet och industri – allt för att minska regionens koldioxidutsläpp. Det finns redan pågående diskussioner med potentiella partners för avsättningen av spillvärme och syreproduktionen.

Lyfte räknas till de största och mest avancerade aktörerna i världen för grön vätgas. Bolaget har 93 projekt under utveckling i Europa med mer än 4,8 GW i installerad kapacitet. Den första industrianläggningen invigdes i september 2021. Lhyfe kopplar sina produktionsanläggningar direkt till lokala förnybara energikällor, där så är möjligt.

– Vi är stolta över att ta detta steg tillsammans med Trelleborgs Energi, ett företag som verkligen sätter grön vätgas på kartan i Sverige – inte minst genom konkreta handlingar, säger Björn Arvidsson, Area Manager Nordics & UK på Lhyfe.  Våra bolag delar ett utmärkande drag: vi vill agera nu för klimatet, med fokus på förnybar vätgas. Det är inspirerande att samarbeta för att ytterligare driva på energiomställningen i regionen.

Den gemensamma förstudien kommer att ta fram en första optimal uppsättning för en produktion av vätgas, baserad på förnybar el.

– Vi vill skapa hållbara energilösningar lokalt och förnybar grön vätgas är en del av den planen, säger Magnus Sahlin, VD för Trelleborgs Energi.  Vätgas är en smart, mångsidig energibärare och kan spela en betydande roll för att lösa klimatutmaningen. Vi tror på att göra verklig skillnad och ”walk the talk”- vårt förnybara vätgasinitiativ är ett sätt att göra det.

Trelleborgs Energi och Lhyfe är båda engagerade i att ställa om energisektorn och utveckla möjliga lösningar.

– Vi vill vinna klimatkampen, säger Björn Arvidsson.  Det innebär att investera i ny teknik och att bygga och driva grön vätgasproduktion, här och nu. Studien pekar på ett möjligt projekt redan 2024 här i södra Sverige. Vi tror starkt på behovet och värdet av grön vätgas inom industri och mobilitet. Detta projekt bekräftar Lhyfes strategiska närvaro på den svenska marknaden, från söder till norr!

– Vi måste använda alla medel vi har i kampen mot klimatförändringarna, tillägger Magnus Sahlin.  Vi menar allvar med vårt engagemang för att ställa om energisektorn och skapa hållbara lösningar för framtiden. Vätgas har använts i nästan ett sekel, men den har visat sig vara en smart, modern lösning som kan göra skillnad för oss här och nu.

 

Om Lhyfe

Lhyfe grundades i Nantes i Frankrike 2017 och producerar och levererar förnybar grön vätgas för mobilitet och industri. Dess produktionsanläggningar och kommersiella pipeline av projekt, kommer att möjliggöra tillgång till förnybar grön vätgas i industriella kvantiteter och utgöra en del av en energiförsörjning, vilket starkt gynnar miljön. Lhyfe är medlem i Vätgas Sverige, SHDC och Hydrogen Europe. Lhyfe invigde sin första industriella produktionsanläggning för grön vätgas i september 2021. Bolaget har för närvarande 93 projekt i sin pipeline över hela Europa. Av dessa är 20 långt framskridna projekt med leverans 2026. Bolaget vill bidra till transporters och industrins utfasning av fossila bränslen. Lhyfe startade 2019 ett forskningsprogram där man under verkliga förhållanden ska testa världens första flytande elektrolysör kopplad till en flytande vindkraftpark. Den är planerad att gå i drift hösten 2022. Lhyfe är börsnoterat på Euronext i Paris (LHYFE – FR0014009YQ1). Mer information finns på Lhyfe.com

Presskontakter:

Lhyfe : Clémence Rebours (Nouvelles Graines) – +33 (0)6 60 57 76 43 – c.rebours@nouvelles-graines.com

Trelleborgs Energi : Melinda Frigyesi-Almström, +46 72 536 7347 – melinda.frigyesialmstrom@trelleborg.se