Hoppa till huvudinnehåll

Resurseffektiv värmelösning växer i Trelleborg 

 

Planer på ett unikt lågtempererat fjärrvärmenät i Västra Sjöstaden. Minskande koldioxidutsläpp med rekordnivåer på nyanslutningar. Koncept kring cirkulära lösningar och återvunnen energi. Fjärrvärmen i Trelleborg är inte längre bara en traditionell värmelösning; med ny teknik blir den till ett modernt, mer resurseffektivt energisystem. 

Det senaste året slogs det rekord i antal nyanslutningar och kunder – 4077 kW mer fjärrvärme 2023, vilket motsvarar uppvärmningen av 203 medelstora villor, och innebär att alternativa uppvärmningsformer baserade på naturgas trängs undan. Den beräknade vinsten för klimatet är ytterligare ca 900 ton undanträngd koldioxid årligen, eller motsvarande 162 varv runt jorden med en bensindriven bil.   

– Där det finns utbyggd fjärrvärme är det utifrån både samhällets och miljöns perspektiv smartast att välja det som värmelösning. Detta då produktionen redan finns på plats, liksom infrastrukturen för distribution. I dagens situation där vi har enorma elbehov de kommande åren måste vi beakta och utnyttja alla de energislag vi har på bästa sätt, och då behövs elen till annat än uppvärmning, förklarar Melinda Frigyesi-Almström, kommunikations- och hållbarhetschef på Trelleborgs Energi.  

Trelleborgs Fjärrvärme AB bildades 2002 som kommunalt bolag och drev då både produktion i egna värmeverk samt distribution. 2021 gick verksamheten in i nybildade Trelleborgs Energi och i samma veva såldes produktionen till energikoncernen Adven. Från att ha varit ett traditionellt fjärrvärmebolag, har Trelleborgs Energis fjärrvärmeverksamhet under de senaste par åren lagt fokus på att skapa resurseffektiva lösningar för ett mer hållbart samhälle. 

– Fjärrvärmenätet kan egentligen ses som ett enda stort energilager. Det fylls på med varmvatten som sedan kan både transporteras i tid och rum. Man kan lagra det och återvinna det, man kan spetsa till värmen och man kan nyttja värmen flera gånger. Det är ett fantastiskt energieffektivt system när man tittar på det, säger Jimmy Nilsson, fjärrvärmechef på Trelleborgs Energi. 

Fjärrvärmesystemets dynamiska egenskaper gör att Trelleborgs Energi nu ser på möjligheten att bygga ett så kallat lågtempererat fjärrvärmenät i den nya stadsdelen Västra Sjöstaden. Den 20 maj påbörjas provborrningar under E6 för detta nät.  

– Lågtempererat nät innebär att man bygger ett distributionssystem där vattnet inte är lika varmt som i det klassiska fjärrvärmenätet, utan håller sig kring 55 till 65 grader istället för 80 till 100 grader Celsius. Det är då ett mer resurseffektivt system, eftersom det går åt mindre energi både vid distribution och uppvärmning. Här finns det också möjligheter att istället för att värma vatten på traditionellt sätt, ta in överskottsvärme eller så kallad restvärme från industrier, livsmedelsbutiker eller andra aktörer, förklarar Jimmy Nilsson. 

I Västra Sjöstaden bygger Granitor och Serneke gemensamt den första etappen. De första byggnaderna beräknas att vara klara under 2028. För denna stadsdel har Trelleborgs Energi ingått en avsiktsförklaring med bolagen för att ta fram ett unikt energikoncept baserat på förnybara energislag och vätgaslagring. Just nu pågår en genomförbarhetsstudie som stöttas finansiellt av Energimyndigheten och ska redovisas under hösten. 

– Energilösningen i Västra Sjöstaden som vi planerar, bygger på ett cirkulärt tänk och syftar till att öka självförsörjningen och resiliensen i fastigheterna – samtidigt som systemet naturligtvis är hållbart. Grunden är solceller, vars överskott lagras i både batterier och vätgas. Vätgas kan fungera som ett flexibelt energilager under längre perioder. Vid vätgasproduktion bildas värme, som vi matar in till fjärrvärmenätet, och syre som kan potentiellt användas i vattenrening. Just nu håller vi på med en genomförbarhetsstudie för att se exakt hur denna cirkulära lösning kan realiseras, säger Marcus Ek, affärsingenjör på Trelleborgs Energi. 

Det nya lågtempererade nätet kan bli ett stort bidrag i den hållbara utvecklingen mot nettonollutsläpp i kommunen. Men också; ju fler fjärrvärmeanslutningar, desto mer utsläpp kan undvikas – och el sparas. I Trelleborg har en utredning visat att det finns gott om framtida anslutningspotential både inom befintlig bebyggelse och i exploateringsområden. Utvecklingen av industriområdena på stadens västra och östra sida, Idrottsstaden samt etablering av Kriminalvårdens anstalt och kommande Business Center ger också nya möjligheter för resurseffektiv fjärrvärme. 

– Det finns superspännande planer i kommunen där vi ser stora uppsidor med ett redan utbyggt fjärrvärmenät, som då kan nyttjas på ett smart sätt så vi sparar på jordens resurser. Ett exempel är den planerade Idrottsstaden, där man tänker anlägga både en ny ishall och simhall. Där skulle man kunna titta på möjligheten att överskottsvärmen från ishallen kan gå till att värma badet. Fjärrvärmesystemet är optimalt för att klara den överföringen av värmen. Så fjärrvärmen i Trelleborg har enorma möjligheter, avslutar Jimmy Nilsson.