Hoppa till huvudinnehåll

Smarta värmekameror upptäcker begynnande fel i elnätet – ett led i proaktivt underhåll

För att säkra elnätets stabilitet arbetar Trelleborgs Elnät löpande med förebyggande nätunderhåll. Som ett led i detta genomfördes i februari den årliga termograferingsrundan för att hitta eventuella begynnande fel i elnätet. Slutsatsen? Elnätet i Trelleborg mår mycket bra.

Scanning med värmekamera, termografering, är en del av det förebyggande underhållsarbete som sker inom Trelleborgs Elnät. I det regelbundna underhållsarbetet ingår löpande ronderingar av alla anläggningar, test av reläskydd, brytare och transformatorer på stationerna samt besiktning av kabelskåp.

– Att upprätthålla säkerheten i nätet handlar mycket om preventivt eller proaktivt arbete, säger Fredric Magnusson, driftchef på Trelleborgs Elnät. Här använder vi oss av all tillgänglig smart teknik som kan stödja detta.

    Termografering med en IR-kamera används i energibranschen både inom fjärrvärmeverksamheten för att upptäcka läckor under mark, samt inom elnätsverksamheten för att upptäcka eventuella dåliga anslutningar i ställverk och kopplingsapparater.

    – Värmefotografering är ett utmärkt sätt att hålla koll på elnätets kvalitet. Skulle det finnas förhöjd resistens eller något annat problem, syns det direkt som avvikande temperaturer på bilderna, säger Fredric Magnusson, driftchef på Trelleborgs Elnät. En enkel visualisering som ger möjligheter att finna fel innan de uppstår.

    Tack vare det ständiga arbetet med proaktivt underhåll, förbättringar och investeringar har Trelleborgs Elnät idag en av landets bästa tillgänglighetssiffror på 99,9986 %.

    – Denna siffra behöver vi säkra upp från år till år, säger Fredric Magnusson. Det går ju inte av sig självt. Men vi gör allt för att trelleborgarna ska ha säker elleverans när de behöver det.