Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs Energi levererar lokalproducerad solel till Advens fjärrvärme

Under våren 2021 skrev Trelleborgs Energi avtal med Adven om att de från och med maj 2021 ska ta över ansvaret för fjärrvärmeproduktionen. Nu har Adven säkrat upp större delen av elförbrukningen till produktionsanläggningarna de närmaste åren, genom att handla 100 procent förnybar, fossilfri och lokalt producerad solenergi från solcellsanläggningarna utanför Tågarp och Smygehamn – allt för en ännu mer hållbarare produktion.

Trelleborgs Energi är ett modernt energibolag med sikte mot framtiden. Vi arbetar hållbart, innovativt och lokalt, bland annat genom att öka andelen förnybar lokal energi så att effektproblematiken minskar i södra Sverige.

Trelleborgs Energis avtal med Adven innebär att de ansvarar fjärrvärmeproduktionen och vi för att leverera lokalt producerad solel till anläggningarna. Detta sker från Tågarps park med en prognosticerad produktion på ca 1400 MWh/år och från Smygehamns Solcellspark med en prognosticerad produktion på ca 245 MWh/år. Totalt sammanlagd producerad solenergi uppskattas till ca 1645 MWh/år.

Trelleborgs Energi tycker det skall vara lätt att leva hållbart. Våra energilösningar gör framtiden bättre för oss alla. Fjärrvärmen i Trelleborg är med och gör skillnad – idag, imorgon och i framtiden. Allt för kommande generationer. 

Adven utvecklar, bygger och driver tillsammans med sina kunder morgondagens vatten- och energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Adven levererar fjärrvärme till hushåll och fastigheter på 22 orter runt om i Sverige – från Trelleborg i söder till Sollefteå i norr.

Mer information:

Maria Malm Skarin, marknads- och försäljningschef Trelleborgs Energi AB, +46 702 22 18 54, maria.malmskarin@trelleborg.se