Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs Energi vänföretag till Skåne Stadsmission – för att minska barns utanförskap

Trelleborgs Energi går in som vänföretag till Skåne Stadsmission för att stötta deras arbete med utsatta barn. Genom samarbetet bidrar vi till att Skåne Stadsmission kan göra värdefulla insatser och ge fler barn i Skåne en riktig sommar.

I Sverige är barnkonventionen lag sedan 2020. Och även om Sverige är ett av de bästa länderna för barn att leva i har FN:s granskande barnrättskommitté i omgångar, så även vid den senaste granskningen i februari 2023, kritiserat Sverige för grundläggande brister, bland annat för en för låg delaktighet, avsaknad av barnkonsekvensanalyser och en växande ojämlikhet.

– Det är viktigt för oss att hjälpa utsatta barn i Skåne. De är dessvärre fler än vi tror, säger Melinda Frigyesi-Almström, kommunikations- och hållbarhetschef på Trelleborgs Energi. Genom att stödja Skåne Stadsmissions insatser kan vi tillsammans minska den växande ojämlikheten i samhället som slår hårt mot barnen.

Statistiska centralbyråns mätning 2017 visar att drygt 30 000 skånska barn lever i fattigdom; dvs i familjer med låg inkomststandard, där nettoinkomsten är lägre än vad hushållet behöver för basala inköp. Dessa familjer saknar materiella resurser och därför har de svårt att tillgodose barns grundläggande behov av trygghet, tak över huvudet, mat, kläder och lek.

Skåne Stadsmission är en organisation som konkret hjälper skånska familjer ur en växande ojämlikhet genom både omedelbart stöd och med långsiktiga insatser. Akut handlar det om insatser som mat, kläder och rådgivning, samt aktiviteter för barnen under sommaren. Skåne Stadsmission bidrar också till att barnens föräldrar får långsiktigt stöd för att klara vardagen.

Läs hur gåvorna till utsatta barn blir till verkliga upplevelser här: Barnens glädjereaktion på Tosselilla: ”Wow – finns detta?” – Skåne Stadsmission (skanestadsmission.se)

Vill du också skänka en gåva, gå in här: Ge stöd till hemlösa & utsatta personer – Skåne Stadsmission (skanestadsmission.se)