Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs Energis recept för framgångsrik företagskultur: medarbetarstyrning och en stark vision

Den senaste mätningen för medarbetarnöjdhet på Trelleborgs Energi gjord under mars månad visar på oerhörda +51 i Employee Net Promoter Score, eNPS. Med detta svårslagna resultat visar det unga bolaget att man tagit stora kliv på utvecklingsresan för att skapa Sveriges bästa energibolag. Medvetna val kring medarbetarinvolvering och en tydlig vision är receptet för Trelleborgs Energis medarbetarnöjdhet.

eNPS är ett sätt att mäta nivån på arbetstillfredsställelse hos medarbetarna i en organisation. Värdet sträcker sig från -100 till +100. Snittet för energibranschen ligger på +9 och för bolag globalt på +12. På Trelleborgs Energi har mätningarna gjorts sedan bolaget bildades 2021 och siffran har ökat för varje mätning till att i den senaste landa på +51. Ett utmärkt resultat för ett bolag som har Sveriges bästa energibolag som mål, där medarbetarna blir en naturlig pusselbit.

– Vi är medvetna om att detta är en kaxig ambition för ett litet kommunalägt bolag, säger VD Magnus Sahlin. Vi har valt att jobba mot detta ambitiösa mål utifrån att vi är övertygade om att man alltid ska sikta högt. Vår syn på intern kultur är väldigt enkel: det är vi alla tillsammans som skapar bolagets resultat, därför behöver alla vara involverade.

  Trelleborgs Energi har under det senaste dryga året gjort en enorm resa. Elnätet som drevs inom kommunen, tillsammans med fjärrvärmebolaget samt elhandelsbolaget samlades i ett gemensamt företag, Trelleborgs Energi, för att skapa ett så effektivt och affärsmässigt bolag som möjligt för trelleborgarna. En organisationsförändring som hette duga, och som ofta ses som en stor utmaning. Men hos Trelleborgs Energi lyckades utmaningen bli till en styrka när besluten som kantade det nya bolagets bildande lades ut i organisationen.

  – Alla arbetsprocesser i Trelleborgs Energi utgår ifrån en tillitsbaserad styrning. Därför flyttas så många beslut som möjligt ut i organisationen. Vi tror på att detta ska vara Trelleborgs Energis kännetecken framöver också, säger HR business partner Liridon Kaludra.

  Och vad säger då medarbetarna själva om detta?

  – Det bästa med vårt bolag är att det känns som ett litet företag med korta beslutsvägar, säger Ulf Pettersson, driftansvarig för fjärrvärme. Att jobba tillsammans för att få nöjda kunder är en av de sakerna som samlar oss och skapar nöjdhet internt.

  – Att jobba tillsammans mot tydliga mål, som dessutom dockar in i det viktigaste uppdraget vi kan tänka oss – nämligen att motverka klimatförändringarna och driva på förnybara energilösningar – det är en stark motivationskraft framåt, säger Johanna Nilsson, ekonom.

  Bolagets strävan efter att bli Sveriges bästa energibolag fortsätter. Dels genom att uppfylla visionen om att erbjuda energilösningar för kommande generationer – på ett hållbart, innovativt och lokalt sätt. Dels genom att fortsätta på det inslagna spåret med medarbetarstyrning.

  – Att ha möjlighet att påverka och känna ägarskap över sin egen tillvaro är något alla önskar, och det kommer att bli allt viktigare för att kunna behålla och attrahera kompetens. Ekvationen är inte svår och många har uttryckt det väl innan mig: det handlar om att ta hand om medarbetarna, så tar de hand om kunderna, avslutar Magnus Sahlin.