Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Så funkar elräkningen

De kostnader du betalar för att få ström i dina uttag består av tre olika delar. Förutom att du betalar för elhandel och elnät utgörs en stor del av skatter och avgifter till samhället – faktiskt hela 45 procent. Här förklarar vi hur det funkar.

Kortfattat kan man säga att dina elkostnader består av tre delar:

 • Elhandelsföretaget 30 %
 • Elnätsföretaget 25 %
 • Skatter och avgifter 45 %

Kostnader för elhandel

I elhandelskostnaden betalar du för den el du använder. Elen köper du genom avtal med ett elhandelsföretag som du själv väljer. Priset styrs av tillgång och efterfrågan och påverkas av exempelvis årstid, väder, tillgången på vatten i de nordiska vattenmagasinen och i vilket elområde du bor. Största delen av elhandelskostnaden går till elhandelsproducenterna, det vill säga de som producerar och säljer elen på elbörsen.

Läs mer om hur du tecknar elavtal med Trelleborgs Energi

Kostnader för elnät

Elnätskostnaden betalar du för att elen ska transporteras hem till dig via elnätet. Den avgiften betalar du till elnätsföretaget som äger elnätet där du bor. Elnätskostnaden går till bland annat drift, underhåll och förnyelse av ledningarna som transporterar elen. Elnätsföretaget kan du inte välja själv, utan vilket bolag du tillhör beror på var du bor. Elnätsföretagen regleras strikt av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen som kontrollerar att elnätskostnaden är skälig.

Elnätet består ju som bekant av transmissionsnätet, som ägs av Svenska kraftnät, av flertalet regionnät, samt av mindre lokalnät. Regionnäten i Sverige ägs av ett antal större elnätsbolag; för Trelleborgs kommuns del är regionnätsägaren E.ON.

Elnätsavgifterna består av två huvudsakliga delar (utöver skatter och avgifter):

 • Abonnemangsavgift – en fast avgift för tillgången av nät, eller enklare uttryckt, för utrymmet på nätet. Måttet på detta utrymme är den abonnerade effekten för en effektkund och säkringen för en säkringskund. Kunden betalar för en möjlighet att utnyttja nätet och får betala för denna möjlighet oavsett om han utnyttjar den eller inte.
 • Överföringsavgift – en rörlig avgift som gäller kostnaden för själva överföringen av el i nätet. Betalas av kund till lokalnätsägare, av lokalnätsägare till regionnätsägare, och av regionnätsägare till tranmissionsnätsägare. Överföringsavgiften har i sin tur tre delar;
  • kostnaden för nätförluster (el som blir till värme, elen ersätts av nätägaren)
  • överföringsavgift till överliggande nät (till regionnätsägaren E.ON och Svenska kraftnät)
  • ersättning till (mikro)producenter som matar in kraft i nätet (så kallad nätnytta)

Läs mer om Trelleborgs Energis elnätsverksamhet

Skatter och avgifter

Ungefär 45 procent av dina totala elkostnader består av skatter och avgifter till samhället. Det är avgifter som bestäms av staten och som varken du som kund, ditt elhandelsföretag eller ditt elnätsföretag kan påverka. Avgifterna består av bland annat energiskatt, kostnad för elcertifikat, moms och myndighetsavgifter.

En faktura – eller två

Om du väljer att köpa din el från ett elhandelsföretag som ingår i samma koncern som ditt elnätsbolag får du oftast bara en faktura. Annars får du två olika – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget. Övriga skatter och avgifter debiteras också på dessa fakturor. Exempelvis hittar du kostnaden för energiskatt på elnätsfakturan.

Om du har Trelleborgs Elnät som elnätsföretag och väljer att även teckna ett elhandelsavtal med Trelleborgs Energi får du alltså alla dina elkostnader smidigt samlade på en faktura.

Teckna elavtal med Trelleborgs Energi