Din elmätare

Trelleborgs Energi läser av elmätaren hemma hos dig minst en gång i månaden med hjälp av fjärravläsning. Tack vare detta blir du fakturerad för din faktiska förbrukning vid varje faktureringstillfälle. De fjärravlästa mätarna gör det lättare att förstå hur vi konsumenter använder vår el. När vi lär oss mer om hur vi förbrukar energi kan vi börja använda den på ett mer effektivt sätt.

Ska du lämna huset en längre tid?

Stäng inte av strömmen till elmätaren. Vill du slå av strömmen, gör det i proppskåpet inomhus. Du har automatisk avläsning av din elmätare för att du ska få räkningar på exakt den el du förbrukar. För att Trelleborgs Energi ska kunna ha kontakt med din elmätare måste strömmen därför vara påslagen i elskåpet på utsidan av huset.

Detta gäller

Huvudströmbrytaren för mätartavlan ska vara påslagen. Skulle strömmen brytas med huvudströmbrytaren, eller om huvudsäkringen på mätartavlan skruvas ut, rapporteras inte din mätarställning till oss. Vi ser inte vad som händer i nätet och kan då inte upptäcka eventuella avbrott. Mätaren felanmäls och vi skickar ut en montör i onödan.

Riksdagens beslut bakom

Sedan 1 juli år 2009 skall alla elmätare i Sverige kunna läsas av en gång i månaden. Riksdagen har beslutat att det även gäller fritidshus, som kanske inte förbrukar el under årets alla månader. På så vis ska elräkningarna baseras på förbrukad el och inte på beräknade värden.

Trelleborgs Energi