Hoppa till huvudinnehåll

Avgift för anslutning av lågspänning och högspänning

Anslutningsavgifter inom Trelleborgs Elnäts koncessionsområde baseras på Energimarknadsinspektionens riktlinjer för om skäliga anslutningar (PM 2013:03 version 9). Vid förändringar av din anslutning till elnätet krävs en föranmälan som skickas in av en behörig elinstallatör. Läs mer här.

Anslutningsavgifter vid lågspänningsleverans

Vid nyanslutning till Trelleborgs Elnäts lågspänningsnät debiteras engångsavgift enligt följande:

Normala permanenta helårsleveranser – avstånd fågelvägen från närmaste anslutningspunkt
Säkring<200 m 200-600 m 600-1200 m 1200-1800 m
16-25 A50 000 kr50 000 kr + 428 kr/m221 200 kr + 1 013 kr/m829 000 kr + 594 kr/m
35 A58 200 kr OffertOffertOffert
50 A67 700 krOffertOffertOffert
63 A78 500 krOffertOffertOffert

Anslutningsavgifter vid lågspänningsleverans

Vid övriga anslutningar lämnas offert. Samtliga priser i tabellen ovan inkluderar moms (25%). Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon. Grundavgiften innefattar 30 m kabel innanför fastighetsgränsen, men krävs det kabel som överstiger 30 m innanför fastighetsgränsen bekostar du som kund detta enligt gängse kabelpriser.

Tillfälliga leveranser

Se här för aktuella priser.

Säkringsförändring

Önskar du som befintlig kund en säkringshöjning, får du täcka kostnadsskillnaden mellan nuvarande säkring och önskad ny säkring. Denna kostnad inkluderar även en administrativ avgift för handläggning och beräkningar i nätet. Sänker du som kund din huvudsäkring är du inte berättigad till en höjning i framtiden, utan detta kommer då att betraktas som en ny säkringshöjning. Även här tillkommer en administrativ avgift.

Byte av säkring

Kontakta en behörig elinstallatör. Storleken på din huvudsäkring avgör hur många hushållsmaskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning. Säkringsstorleken påverkar även din elnätsavgift. Om du behöver ändra säkringsstorlek kontaktar du en behörig elektriker. Ändring av huvudsäkring måste utföras av behörig fackman. När vi fått in anmälan från elektrikern justerar vi din nätavgift utifrån din nya säkringsstorlek.