Hoppa till huvudinnehåll

Elnätsavgifter för säkringskunder

Kostnaden du betalar för elnätet består av tre delar: abonnemangsavgift, överföringsavgift samt energiskatt. Abonnemangsavgiften är en fast avgift som beror på storleken på din huvudsäkring. Överföringsavgiften är en rörlig del som styrs av hur mycket el du förbrukar. Energiskatten är en punktskatt som bestäms av riksdagen och tas ut från 2018 av de olika elnätsbolagen i landet.

Rörlig överföringsavgift från och med 1 januari 2024

Trelleborgs Elnäts överföringsavgift kommer från och med den 1 januari 2024 att bestå av rörliga kostnader från regionnätet, egna kostnader för nätförluster i Trelleborgs Elnäts nät baserat på ett månadssnitt, samt ersättning till producenter (så kallad nätnytta). De rörliga kostnaderna kommer att variera med månadssnittet av elpriset på elbörsen Nord Pool.

Elnätstaxan justeras från 2024-01-01. Avgifter och priser avser områden som omfattas av Trelleborgs Elnäts nätkoncession. Alla priser anges exklusive moms, inom parentes inklusive moms.

Rörlig överföringsavgift 2024
Priserna inklusive moms inom parentes i öre/kWhLågspänning Högspänning
Januari13,85 (17,31)11,22
Februari12,04 (15,05)9,41
Mars12,46 (15,58) 9,83
April12,53 (15,66)9,90
Maj11,91 (14,89)9,27
Juni12,54 (15,68)9,91
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Abonnemangsavgift
Priser inkl. moms inom parentes 2024 t.o.m. 30 juni2024 fr.o.m. 1 juli
Lägenhet*1 624 kr/år (2 030 kr/år)1 675 kr/år (2 094 kr/år)
16 A3 871 kr/år (4 839 kr/år)3 922 kr/år (4 903 kr/år)
20 A5 038 kr/år (6 298 kr/år)5 089 kr/år (6 361 kr/år)
25 A6 046 kr/år ( 7 558 kr/år)6 097 kr/år (7 621 kr/år)
35 A8 982 kr/år (11 228 kr/år)9 033 kr/år (11 291 kr/år)
50 A13 934 kr/år (17 418 kr/år)13 985 kr/år (17 481 kr/år)
63 A17 315 kr/år (21 644 kr/år)17 366 kr/år (21 708 kr/år)
80 A22 397 kr/år (27 996 kr/år)22 448 kr/år (28 060 kr/år)
100 A28 808 kr/år (36 010 kr/år)28 859 kr/år (36 074 kr/år)
125 A37 228 kr/år (46 535 kr/år)37 279 kr/år (46 599 kr/år)
160 A48 159 kr/år (60 199 kr/år)48 210 kr/år (60 263 kr/år)
200 A62 843 kr/år (78 554 kr/år)62 894 kr/år (78 618 kr/år)

*Avgiften som avser lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst fyra abonnemang. Ett av dessa ska vara fastighetsel med normaltaxa.

Energiskatt

Energiskatten från och med 2024-01-01 kommer att vara 42,8 öre/kWh (53,5 öre/kWh inkl. moms), enligt direktiv från Riksdagen.

Mer information om energiskatt

Andra avgifter och tjänster
Avgifter och tjänsterKostnad (inklusive 25 % moms)
Inflyttningsavgift (administrativ avgift på första fakturan) 300 kr
Förgävesbesök, om bokad tid inte avbokas eller dagtid beredskap 1 875 kr
Förgävesbesök, beredskap utanför dagtid 2 800 kr
Extra mätare (utöver den som ingår vid anslutning) 3 000 kr
Sammanslagning/delning av mätare/abonnemang 1 875 kr
Flytt av mätare (befintligt abonnemang) 1 875 kr
Flytt av mätare (inkl. utflytt inifrån byggnad till fasadskåp/kabelmätarskåp, ej medräknat grävarbete) 0 kr (ev grävarbete tillkommer)
Säkringsändring 16-25 A (vid löpande abonnemang) Offert
Säkringsändring 35-63 A (vid löpande abonnemang) Offert
Säkringsändring > 63A (gäller även för nyanslutning på befintlig servis) Offert
Förbrukningsstatistik (utöver normal mätning 1 gång/månad) 250 kr
Leverans av mätvärde (på kundens egen undermätning) 100 kr
Frånkoppling (vid utebliven betalning) 1 000 kr (ingen momspliktig tjänst)
Frånkoppling (på kundens egen begäran) 1 875 kr (fast kostnad löper även under frånkoppling)
Kontrollmätning av mätare 1 875 kr
Kontrollmätning av mätare utförd av ackrediterat kontrollinstitut faktisk kostnad + 10 %
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, engångsavgift 7 250 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff 200 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift efter 12 månader 750 kr
Tillfällig anläggning 80-125 A, engångsavgift 10 000 kr
Tillfällig anläggning 160-200 A, engångsavgift 12 500 kr
Tillfällig anläggning ≥ 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff 200 kr
Tillfällig anläggning ≥ 63 A, månadsavgift efter 12 månader 1 000 kr
Tillfällig anläggning ˃ 200A, engångsavgift Offert