Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs elnät är effektivt

Elnätet är på många sätt vardagslivets stamnät och en livsviktig del i vår infrastruktur för ett fungerande samhälle. Elnätet måste vi värna om och underhålla, utan det får vi inget ljus, ingen tv, ingen produktion av varor och inget internet.

Vi ser till att du har el när du behöver det

Hela vårt elnät är nedgrävt i marken vilket gör det mindre utsatt för väder och vind jämfört med ledningar i luften. Det ger dig som kund en stor trygghet och hög driftsäkerhet.

Ett elnät som utvecklas och moderniseras

Vi har nästan 18 000 elnätskunder i Trelleborgs tätort. För att alla ska kunna använda elen så säkert som möjligt är underhållsarbete mycket viktigt för oss. Vi har redan idag få elavbrott, men med ny teknik förbättrar vi infrastrukturen vilket förebygger avbrotten ännu mer – och ger dessutom snabbare felsökning. Ett smart elnät är en nödvändighet för att hänga med i samhälls­utvecklingen och för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle.

99,9960 % effektivt

Vi ansvarar för att distribuera den el som trelleborgarna köper av sitt elhandelsföretag. Det gör vi så pass bra att Energimarknadsinspektionen gav vårt nät omdömet 99,9960 procent effektivt under 2023. Det är vi både glada och stolta över och innebär att du som kund har få elavbrott.

Du blir inte utan el

Enligt ett EU-direktiv är alla elnätsföretag skyldiga att redovisa en övervakningsplan. Denna syftar främst till att motverka diskriminerande beteenden inom energimarknaden. Varje nätbolag är även skyldigt att offentligt redovisa vilka åtgärder man genomfört under året enligt övervakningsplanen.