Hoppa till huvudinnehåll

Sälj din överskottsel

Sälj din el till oss

Förutsättningar för mikroproduktionsanläggningen är att den är besiktigad och godkänd av ett behörigt företag samt att den är CE-märkt. Du måste följa förutsättningarna som Skatteverket ställer på mikroproduktionsanläggningar som omfattas av skatteavdrag där en av förutsättningarna är att du är årsvis nettoinköpare av el. Du kan även vara momsregistrerad och ha momsregistreringsnummer.

Vi ber dig som har tecknat ett nytt fastprisavtal (förbrukning) att kontakta oss, särskilda avtal gäller.

ååmmdd-xxxx

18 siffror som du får från din elnätsleverantör

Tidigast 14 dagar från dagens datum.

Genom att klicka skicka in, ger jag Trelleborgs Energi fullmakt att inhämta uppgifter från nätleverantör om mitt nätabonnemang och från elleverantör om mitt elavtal, samt att säga upp mina befintliga avtal hos nätleverantör och elleverantör. Fullmakten är giltig tills leverantörsbytet är genomfört. Jag samtycker även till att Trelleborgs Energi samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för att anmäla mitt intresse för mikroproduktion. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering. Läs om hur Trelleborgs Energi hanterar personuppgifter.