Hoppa till huvudinnehåll

Hur marknadsläget påverkar mig

Det finns faktorer som påverkar marknadsläget som du och jag inte kan påverka. Elmarknaden har sedan invasionen av Ukraina varit extremt instabil, med skenande priser som följd. Det är en faktor som påverkar. Andra faktorer som påverkar är exempelvis hur många kärnkraftsreaktorer som är i drift, begränsningar i överföringen mellan norr och söder, eller vilken väderlek vi har.

Marknadskommentar för juni

Under delar av juni månad låg medeltemperaturen 4-5 grader över normalt och dessutom var samma period torr. Tillsammans med för lite vindkraft och låg tillgänglighet från kärnkraft, på grund av den årliga revisionen, blev månaden stökig. Mot slutet av månaden kom det in lågtryck från sydväst som bar med sig en del nederbörd. Terminspriserna, alltså de framtida priserna, föll då något till följd av den förbättrade hydrologiska balansen.

För Sverige, utom SE4, blev det en betydligt lugnare period under slutet av våren och början av sommaren och detta har skapat en mer statisk prisbild med mindre svängningar. Men för SE4 har det varit betydligt jobbigare och våra priser har kopplat till läget på kontinenten.

Gasmarknaden har fallit tillbaka efter den senaste tidens prisrally. Fortsatt finns en rädsla om framtida gasleveranser. Dock är lagernivån fortfarande god.

Genomsnittspriset för el i juni i SE4 blev 103,4 öre/kWh, ca 30 öre högre än i maj och nästan dubbelt så dyrt som i SE3 Stockholm som landade på 53 öre/kWh.