Hoppa till huvudinnehåll

Hur marknadsläget påverkar mig

Det finns faktorer som påverkar marknadsläget som du och jag inte kan påverka. Elmarknaden har sedan invasionen av Ukraina varit extremt instabil, med skenande priser som följd. Det är en faktor som påverkar. Andra faktorer som påverkar är exempelvis hur många kärnkraftsreaktorer som är i drift, begränsningar i överföringen mellan norr och söder, eller vilken väderlek vi har.

Marknadskommentar för maj

Under slutet av maj rörde sig elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool rejält, men i genomsnitt fick vi i princip samma pris som i april. Minuspriser, dvs när elen de facto är gratis, har tidigare förekommit under helger och nätter, men under den senaste månaden har det även förekommit mitt på dagen. Detta har hittills varit sällsynt. Förekomsten av minuspriser hänger ihop med hur stor del oplanerbar produktion som finns i systemet. Eftersom det på sistone har blåst mer än normalt, och vindkraften utgör en allt ökande del av vår energiproduktion, har det alltså blivit flera förekomster av minuspriser dagtid, men även solelsproduktionen har bidragit starkt. När det gäller nederbörd och temperatur har de varit kring normalnivåer.

Kommande tid väntas torrt väder med temperaturer kring det normala och med vind något under normalt.

Gaspriserna på den europeiska marknaden har fortsatt att falla trots att utbudet har under den senaste tiden varit lägre än normalt. Fyllnadstakten i gaslagren ligger däremot över det normala och fortsätter det så här kommer gaslagren vara fyllda tidig höst. Det innebär också att gaspriserna kommer att kunna ligga stabilare än vanligt, vilket i sin tur har en dämpande effekt på våra elpriser.

Vårfloden har, efter att varit sen blivit mycket kraftig, men har den senaste tiden avtagit på grund av det torra väderläget. Tillrinningen är nu under normalt förväntade nivåer. Därmed har den hydrologiska balansen försvagats kraftigt och förväntas ligga på -5,4 TWh i mitten av juni månad.

Med torrare väder, mindre vind och dålig tillrinning kan vi se att priserna den närmaste tiden kan komma att gå upp något.