Historia

Trelleborg har tidigare haft separata bolag för elnät, fjärrvärme och elhandel. Från årsskiftet 20/21 slogs dessa tre samman i en gemensam organisation, det kommunala bolaget Trelleborgs Energi AB. Fokus ligger på att Trelleborg ska bli Sveriges mest klimatsmarta kommun.

Grunden för en sammanslagning

Energivärlden utvecklas i snabb takt och våra olika energislag kan inte längre vara frikopplade från varandra. Framtiden är här och vi måste hänga med. För att långsiktigt kunna erbjuda lokalmarknaden en robust, trygg och leveranssäker energiförsörjning med minimal belastning på miljön krävdes därför en sammanslagning så att vi framöver kan stå starka på en hårt konkurrensutsatt marknad.

En starkare organisation

Numera är de olika energislagen integrerade i varandra på ett sätt som de inte varit tidigare. För att följa med i utvecklingen gäller det därför att anpassa sig till verkligheten och med ett gemensamt bolag uppnår vi viktiga synergieffekter mellan våra olika affärsområden och kan på så sätt skapa en starkare organisation. Verksamheten i sin helhet utvecklas och uppgraderas och blir därmed effektivare och snabbare med bibehållen hög kvalitet.

Starka affärsområden

Det har gjorts stora investeringar i elnätet under de senaste fem, sex åren. Dessa slutförs under 2021 och gör att elnätet står väl rustat inför Trelleborgs starka tillväxt. Detsamma gäller fjärrvärmen som har haft en kraftig utveckling sedan starten 2002. Elhandel har vi bedrivit sedan 1996 och glädjande nog är den mycket populär hos trelleborgarna. Så pass att ca 80% av våra 17 000 elnätskunder har valt att köpa sin el av oss. Framgången ligger nog mycket i strategin att vi har låga och konkurrenskraftiga priser. Detta har vi lyckats med eftersom vi inte har de avkastningskrav som privata aktörer på marknaden har. De pengar vi tjänar stannar dessutom kvar i kommunen, vilket inget annat elhandelsbolag bidrar till. Vårt fjärde affärsområde energilösningar innefattar solceller, laddstolpar och vätgas.

Trelleborgs Energi