Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Sponsring

Trelleborgs Energi är ett kommunägt bolag som har som uppdrag att stimulera utbyggnaden av miljövänlig produktion av energi och säkra en trygg energiförsörjning i kommunen. Vi ska också vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och staden Trelleborg.

Ansökan sponsring

Ansökningsperioden är från 1 december året innan, till och med utgången av januari det året man söker för. Ansökningsformulär för sponsringssamarbeten öppnar den 1 december.

Utifrån vår position som samhällsaktör i kommunen, och som ett bolag som är i hållbar utveckling, ser vi det som naturligt att vara engagerade i samhället på olika sätt. Vi ser det också som en möjlighet att sprida kunskap om vår verksamhet, om energimarknaden i allmänhet samt om energibesparingar och hållbarhet, två av våra kärnfrågor.

Vi har valt att dela arbetet i två olika spår;

Vi har klassiska sponsringssamarbeten, med lokala föreningar och organisationer, där vi vill ge tillbaka värden till kommuninvånarna. Vi strävar också efter lokal förankring, kunskapsspridning och synlighet. Ansvaret för sponsring har vår marknads- och försäljningschef Jenny Sackner Christensen. Henne når du på 0734667270 eller på mejl.

Vi stöttar också bredare samhällsfrågor såsom exempelvis jämlikhet, utbildning och miljö i det som vi kallar vårt samhällsengagemang. Ansvaret för samhällsengagemang har vår hållbarhetschef Melinda Frigyesi Almström som du kan nå på 0725367347 eller på mejl.