Hur marknadsläget påverkar mig

Marknadskommentar för oktober

Det finns faktorer som påverkar marknadsläget som du och jag inte kan påverka. Elmarknaden har sedan invasionen av Ukraina varit extremt instabil, med skenande priser som följd. Det är en faktor som påverkar. Andra faktorer som påverkar är exempelvis hur många kärnkraftsreaktorer som är i drift, begränsningar i överföringen mellan norr och söder, eller vilken väderlek vi har.

2022-11-15

Den nordiska elmarknaden har under oktober rört sig kraftigt nedåt – tack vare en kombination av hög lokal vindkraftsproduktion, milt väder och hög nederbörd. Priserna sjönk under månaden, trots att det finns vissa begränsningar i överföringskapaciteten söderut på grund av underhållsarbete på transmissionsnätet.

Gaslagernivåerna ligger på över 92% i Europa. I Danmark är nivån hela 100% och i Tyskland ligger den på ca 96%. Europa kommer troligtvis nå en fyllnadsnivå på 100% inom de närmaste veckorna då leveranserna av LNG fortsatt är hög till Europa. Till följd av ovan har gaspriserna i Europa handlats ned kraftigt.

Månaden har haft milt väder och långtidsprognoserna framåt visar på en mild vinter. Detta minskar självklart oron framåt. Och ger i sin tur minskade riskpremier och således sjunkande priser.

Från att ha haft ett högt underskott i hydrobalansen fram till september i Norden, så har den nu hämtat sig efter en månad av mycket nederbörd. Tillskottet var efterlängtat och hjälper till att lätta situationen inför den kommande vintern. För att förbättra balansen ytterligare är det viktigt att det kommer ytterligare nederbörd under kommande veckor. Allt eftersom temperaturen sjunker kommer nederbörden lagras som snö och kommer därmed inte vara till nytta för kommande vinters elproduktion. Till och med vecka 43 är underskottet -7,4 TWh jämfört normalen.

Kärnkraftsproduktionen i Norden är nu 88% av installerad effekt: Forsmark 1 är tillbaka på 100% efter revision (arbete pågår med att öka produktionen med ytterligare 5%), Loviisa 1 är tillbaka på 100% efter revision men Ringhals 4 är fortfarande ute och väntas tillbaka först den 1 februari. Testperioden i Olkiluoto 3 fortsätter och full drift beräknas, efter revidering av tidsplanen, till 27 december.

Trelleborgs Energi