Hoppa till huvudinnehåll

Elhandel

Vi på Trelleborgs Energi säljer fossilfri och förnybar el. Det innebär att den el vi köper in kommer från de fossilfria källorna sol, vind, vatten samt kärnkraft. Genom detta åtagande är vi med och bygger ett fossilfritt samhälle till 2045.   

Teckna avtal

Skillnad elnät och elhandel

 • Hur fungerar elnätet?

  Elnäten löper genom hela landet, från produktionsanläggningar ut till hushåll och konsumenter. Det finns tre nivåer at elnät: transmissionsnätet som ägs av statliga Svenska Kraftnät som tidigare hette stamnätet och som överför elen från norr till söder, med en hög spänning på 400 eller 220 kilovolt (kV). Därefter finns regionnäten, som för elen från transmissionsnäten till lokalnäten, och som ägs av E.ON, Vattenfall och Ellevio. I regionnäten går elen i 130 kV. Slutligen kommer lokalnäten, de som för elen från transformatorstationerna lokalt till hushåll och företag, på 40 kV och lägre. I Trelleborgs tätort ägs elnätet av Trelleborgs Elnät. I Sverige finns det mer än 155 lokala elnätbolag.

  Elnätet ägs av koncessionsägare och du kan inte själv välja elnätsägare, utan det styrs av var du bor. Bor du utanför Trelleborgs tätort i Trelleborgs kommun, tillhör du E.ONs koncessionsområde. Däremot kan du välja vem du köper din el ifrån.

 • Vad är elhandel?

  Till skillnad från elnätsbolaget som följer med din bostad eller ditt företag, så kan du välja vilken leverantör som helst till den el som du använder. Det bolag du väljer att teckna ditt elhandelsavtal med ser till att den el som du förbrukar och använder i ditt hem när du exempelvis lagar din mat, kokar ditt kaffe eller laddar din mobil kommer fram till dina eluttag.

  Det finns olika typer av elhandelsavtal du kan teckna för att du ska få din el. Våra erbjudanden kan du läsa om här.

  Elhandelsbolagen har antingen egen produktion eller köper in produktion från NordPool och förmedlar den till kunderna.

 • Vad består min elräkning av?

  De kostnader du betalar för att få ström i dina uttag består av tre olika delar. Förutom att du betalar för elhandel och elnät utgörs en stor del av skatter och avgifter till samhället – faktiskt hela 45 procent. Här förklarar vi hur det funkar.

  Kortfattat kan man säga att dina elkostnader består av tre delar:

  • Elhandelsföretaget 30 % (den el du använder)
  • Elnätsföretaget 25 % (den del som gör att du kan få elen hem till dig via elledningarna, alltså elnätet)
  • Skatter och avgifter 45 % (bestäms av staten)

  Mer om dessa avgifter kan du läsa om här.

Vi sponsrar din förenings-el

För oss är det självklart att idrott och energi hör ihop. Båda två skapar kraft och tillsammans blir vi ännu starkare. Har du en klubb, förening eller organisation för barn och ungdomar som du vill att vi ska stötta? Med tillägget Förenings-el i ditt avtal sponsrar vi den förening du väljer, varje månad. Du väljer alltså, vi sponsrar!

Läs mer och anmäl intresse för Förenings-el!