Hoppa till huvudinnehåll

Elnät

Trelleborgs Elnät äger elnätet i Trelleborgs tätort. Bor du utanför tillhör du ett annat elnätsföretag. Elnätet är myndighetsreglerat vilket innebär att man inte själv väljer vilket man tillhör. Däremot kan du välja vem du köper din el ifrån.

På elnätskartanÖppnas i nytt fönster kan man kontrollera om man tillhör Trelleborgs Elnät eller bor utanför vårt elnätsområde.

Skillnad elnät och elhandel

 • Hur fungerar elnätet?

  Elnäten löper genom hela landet, från produktionsanläggningar ut till hushåll och konsumenter. Det finns tre nivåer at elnät: transmissionsnätet som ägs av statliga Svenska Kraftnät som tidigare hette stamnätet och som överför elen från norr till söder, med en hög spänning på 400 eller 220 kilovolt (kV). Därefter finns regionnäten, som för elen från transmissionsnäten till lokalnäten, och som ägs av E.ON, Vattenfall och Ellevio. I regionnäten går elen i 130 kV. Slutligen kommer lokalnäten, de som för elen från transformatorstationerna lokalt till hushåll och företag, på 40 kV och lägre. I Trelleborgs tätort ägs elnätet av Trelleborgs Elnät. I Sverige finns det mer än 155 lokala elnätbolag.

  Elnätet ägs av koncessionsägare och du kan inte själv välja elnätsägare, utan det styrs av var du bor. Bor du utanför Trelleborgs tätort i Trelleborgs kommun, tillhör du E.ONs koncessionsområde. Däremot kan du välja vem du köper din el ifrån.

 • Vad är elhandel?

  Till skillnad från elnätsbolaget som följer med din bostad eller ditt företag, så kan du välja vilken leverantör som helst till den el som du använder. Det bolag du väljer att teckna ditt elhandelsavtal med ser till att den el som du förbrukar och använder i ditt hem när du exempelvis lagar din mat, kokar ditt kaffe eller laddar din mobil kommer fram till dina eluttag.

  Det finns olika typer av elhandelsavtal du kan teckna för att du ska få din el. Våra erbjudanden kan du läsa om här.

  Elhandelsbolagen har antingen egen produktion eller köper in produktion från NordPool och förmedlar den till kunderna.

 • Vad består min elräkning av?

  De kostnader du betalar för att få ström i dina uttag består av tre olika delar. Förutom att du betalar för elhandel och elnät utgörs en stor del av skatter och avgifter till samhället – faktiskt hela 45 procent. Här förklarar vi hur det funkar.

  Kortfattat kan man säga att dina elkostnader består av tre delar:

  • Elhandelsföretaget 30 % (den el du använder)
  • Elnätsföretaget 25 % (den del som gör att du kan få elen hem till dig via elledningarna, alltså elnätet)
  • Skatter och avgifter 45 % (bestäms av staten)

  Mer om dessa avgifter kan du läsa om här.

Avtalsvillkor för elnät

Vi tillämpar energibranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av elnät gällande både konsumenter, näringsidkare och högspänning. Nedan hittar du nedladdningsbara pdf:er med de olika villkoren. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige i samarbete med Konsumentverket.

Ändringar i allmänna villkoren

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2).

De nya villkoren för konsument gäller från och med 20190401. Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts i samtliga villkor. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen. GDPR står för General Data Protection Regulation och är den nya dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). En av grundtankarna bakom GDPR är att stärka den enskildes integritet, vilket innebär bland annat hårdare krav på säker hantering samt skydd av personuppgifter.