Energilösningar som håller för framtiden

Trelleborgs kommun ska bli Sveriges klimatsmartaste kommun och Trelleborgs Energi är en viktig pusselbit för att komma dit. Vi ska med innovation, hållbarhet och samverkan mellan de olika energislagen skapa energieffektiva systemlösningar. Våra satsningar inom bl a grön egenproduktion av el, laddstolpar, vätgas och olika digitala lösningar gör att vi har mycket goda förutsättningar för att lyckas med uppdraget.

Trelleborgs energi AB