Hoppa till huvudinnehåll

Fjärrvärme för företag

Fjärrvärme är ett det bästa valet för dig som fastighetsägare om du vill ha uppvärmning som är enkel, driftsäker och klimatsmart. Du får behaglig värme i fastigheten oavsett om det är en industri, kontor eller butikslokal. Väljer du vår fjärrvärme får du ett skönt klimat som även är ett tyst och luktfritt värmesystem. Allt du behöver är en värmeväxlare som kopplas mot vårt fjärrvärmenät.

Låt ditt företag bidra till en hållbar framtid

Valet av uppvärmning påverkar klimatet mer än vad man kan tro och det är därför vi alla bör överväga att välja fjärrvärme. Vår värme bygger på nästan 100 procent förnybar energi och resurser som annars skulle gå förlorade, till exempel skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin. Vi bygger ständigt ut vårt nät och ju fler vi är som väljer en klimatsmart uppvärmningsform, desto bättre är det för vår planet. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi brinner för Trelleborg

Det hela är faktiskt en ganska enkel idé. Istället för att alla ska ha egen panna eller värmepump, kopplar vi samman tusentals fastigheter och ansluter allt till vårt stora värmeverk där vi har full koll på bränsle och utsläpp. Om din fastighet ligger där fjärrvärmen finns så kan du ansluta dig. Då leder vi in ett rör i din fastighet som via en fjärrvärmecentral kopplas på ditt befintliga värmesystem med vattenburen värme. Det är enkel, smidig och stabil värme för dig som kund och du kan koncentrera dig på affärerna.

Ha koll på dina utgifter

Många andra värmeformer som direktverkande el och värmepump är beroende av elpriset. Det gör att priset för värmen kan skilja sig mycket från månad till månad. Fjärrvärmen däremot har en stabil prissättning.

Fjärrvärmepriser för företag

Den årliga avgiften består av en fast effektavgift (abonnerad effekt x effektavgift) som baseras på den abonnerade effekten, samt energiavgift som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Nedanstående avgifter anges exklusive moms.

Priserna gäller 20240101 – 20241231, om inget annat anges.

2024 nya prismodell för företagskund med tillsvidareavtal