Hoppa till huvudinnehåll

Fjärrvärme för villakunder

Med fjärrvärme från Trelleborgs Energi har du en värmelösning som inte bara är enkel och klimatsmart.

Fjärrvärmen vi distribuerar produceras i leverantören Advens anläggningar runt om i Trelleborg. Redan idag är den nästan 100 procent förnybar (98.7 procent 2022) och nyttjar resurser som annars skulle gå förlorade, till exempel skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin. Vi bygger ständigt ut vårt distributionsnät och ju fler vi är som väljer en klimatsmart uppvärmningsform, desto bättre är det för vår planet. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Ligger din fastighet på en gata där det idag finns framdraget för fjärrvärme kan vi ansluta dig till befintligt fjärrvärmenät. Om nätet inte är utbyggt i ditt bostadsområde, kan en utbyggnad bli möjlig om flera fastigheter är intresserade. Är du osäker på om det går fjärrvärmeledningar i gatan är du välkommen att ringa vår kundservice.

Den årliga avgiften för färdig värme består av en fast årsavgift, samt en energiavgift eller rörligt pris som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning. I vissa områden finns även separat avgift för varmvatten. Fakturering sker månadsvis i efterskott.

Priserna gäller 20240101 – 20241231, om inget annat anges. Priserna är inklusive moms.