Hoppa till huvudinnehåll

Vad är överföringsavgifter?

Överföringsavgiften tas ut av elnätsägare och täcker kostnader för överföring från överliggande nät (i vårt fall Eons regionnät), ersättning till producenter för inmatad energi samt överföringsförluster i vårt eget nät. Merparten av kostnaden för överföring från överliggande nät kommer från Svenska kraftnäts spotprisbaserade överföringsavgift, samt Eons rörliga överföringsavgift. Det är denna del som i den nya prismodellen kommer att vara rörlig, det vill säga basera sig på elprisets genomsnittliga pris per månad.