Hoppa till huvudinnehåll

Information om elpriskompensation för vintermånaderna

Ett nytt elprisstöd ska betalas ut till hushållen i hela Sverige för elkostnaderna under november och december 2022, enligt besked från regeringen den 30 januari. När stödet utbetalas är inte klart än då Energimarknadsinspektionen först ska godkänna ansökan om att få betala ut 10 miljarder kronor från de så kallade flaskhalsintäkterna till konsumenterna.

Hur stor ersättning du får beror dels på hur mycket el du har förbrukat under de aktuella månaderna och dels vilket elområde du tillhör. Södra Sverige tillhör elområde 4.

  • Hushåll i elområde 4, får 129 öre per förbrukad kWh.

För att vara berättigad stödet måste hushållet (en fysisk person) ha ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022. Enligt uppgifter på Svenska Kraftnäts sida kan även detta stöd för vintermånaderna komma att betalas ut genom Försäkringskassan.

Läs mer om på Svenska Kraftnäts hemsida om det nya stödet. Hos Svenska Kraftnät kan du också få samlad information om de olika elprisstöden.