Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Lokala hållbara energilösningar – en del av den globala klimatkampen

Boende i Trelleborgs elnäts område har sparat i genomsnitt 12 procent av sin elförbrukning under de senaste sex månaderna. En insats, inte bara för den egna ekonomin, men även för klimatet. Lokala hållbara lösningar ger ett bidrag globalt – något att påminna sig om till helgen när Earth Hour-manifestationen uppmärksammas runt om i världen, och i kommunen.

Att göra energibesparingar eller energieffektiviseringar har aldrig varit så aktuellt som nu; elpriserna har flera gånger nått rekordnivåer under det gångna året. Även om priserna mattats av någorlunda pekar allt mot att låga elpriser är ett minne blott.

– Alla långtidsprognoser vi tittar på säger samma sak: en avmattning av elpriset kommer att ske under den kommande perioden, men vi kommer inte komma tillbaka till de låga priser vi hade för ett par år sedan, säger Maria Malm Skarin, marknads- och försäljningschef på Trelleborgs Energi. De europeiska priserna påverkar vår inhemska marknad tydligt och där ser vi att utfasningen av fossila bränslen ökar konkurrensen om förnybara energilösningar.

Trelleborgs Energi ser ett markant ökat intresse hos kunderna för att hålla bättre koll på energiförbrukningen. Under det senaste halvåret har kunderna i Trelleborgs Elnät sparat i genomsnitt drygt 12 procent* på sin elförbrukning. Andra tecken i tiden är en kraftigt ökande mängd tillkommande småskalig sol- och vindkraftsproduktion.

– Det är imponerade energibesparingar som gjorts, som är bra, inte bara för plånboken, men också för miljön. El är en värdefull resurs, energi i sin renaste form, som vi därför behöver vara rädda om, säger Melinda Frigyesi-Almström, hållbarhetschef på Trelleborgs Energi. All energiframställning påverkar vår omvärld på ett eller annat sätt, så därför gäller det att vara medveten om hur vi konsumerar energi och göra det på det mest effektiva sätt möjligt.

Energisektorn är globalt en av de största utsläpparna av växthusgaser, men i Sverige är transporter och industrin större utsläppare; detta tack vare den stora andelen vattenkraft, vind och kärnkraft i energimixen. När det gäller våra inhemska utmaningar har Trelleborgs Energi, och kommunen, satsat på vätgas som ytterligare ett ben i att skapa en fossilfri transportsektor. Parallellt med detta arbetar bolaget med att skapa förutsättningar för mer fossilfri kraftproduktion, till exempel storskalig sol- och vindkraftsproduktion, samt med fortsatta energieffektiviseringar.

I helgen anordnas Earth Hour, en global klimataktion som startades av WWF för att uppmärksamma beslutsfattare på klimatförändringarna. Trelleborgs kommun uppmärksammar detta under lördagen bland annat genom en ljusmanifestation utanför Valen.

– Earth Hour är ett bra tillfälle att påminna oss om just hur vi människor påverkar den jord vi lever på. Att släcka lamporna en timme är en gest för att visa att vi bryr oss om de globala utmaningarna. För oss lokalt, på Trelleborgs Energi, handlar det om att fortsätta arbeta oförtrutet med de lösningar som på bästa sätt konkret bidrar till att bekämpa klimatförändringarna, avslutar Melinda Frigyesi-Almström.

Läs mer här om kommunens aktiviteter på lördag den 25 mars kopplat till Earth Hour.

Om Earth Hour

Earth Hour är världens största klimatmanifestation och drivs av Världsnaturfonden (WWF). Manifestationen startade år 2007 i Sydney på initiativ av WWF i Australien som ett sätt att uppmärksamma landets beslutsfattare kring klimatfrågan. Hundratals miljoner människor på sju kontinenter deltar varje år i Earth Hour. År 2022 deltog ungefär en miljard människor från 192 olika länder i manifestationen för vår enda planet. Läs mer här.

Not: Alla förbrukningssiffror är faktiska tal som inte korrigerats efter väder.