Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Med anledning av nyheten om höjning av den rörliga elnätsavgiften

Det har uppstått en del frågor kring att Trelleborgs Elnät, likt andra elnätsbolag i Sverige, ser en höjning av den rörliga delen av elnätskostnaden, den s.k. överföringsavgiften till årsskiftet. Detta är kopplat till ökande kostnader för inköp av förlustel, den el som nätbolag ska köpa in för att täcka förluster vid överföringen. Regionnätsleverantören E.ON och Trelleborgs Elnät arbetar nu intensivt med anpassa taxorna efter Svenska Kraftnäts spotprisbaserade modell.

Elnätschef Daniel Andrée, vad handlar detta om och varför denna otydlighet?

– Den höjning som vi så som många andra elnätsbolag aviserat redan handlar i grund och botten om skenande elpriser. Dessa ger ökade kostnader för såväl transmissionsnätsägaren Svenska Kraftnät som regionnätsägaren, och oss i slutändan. Därför övergår E.ON till en spotprisbaserad taxa som vi då också behöver införa. Detta kommer dessvärre att resultera i en rejäl höjning för våra kunder. Hur stor den höjningen kommer vi inte kunna ange exakt, eftersom det beror på hur mycket man förbrukar och viket månadssnitt elhandelspriset blir. Men förhoppningsvis kommer vi kunna ge en bättre prognos i slutet av oktober.

Detta är ju rätt tråkiga nyheter för kunderna, som redan är ganska hårt belastade med stigande elpris. Hur resonerar ni där?

– Vi försöker alltid balansera en stabil affär med kostnaderna för kund. Tyvärr är det elmarknadens nivåer och rörlighet som stökar till det även på elnätssidan. Ökade kostnader för förlusterna i elnätet belastar oss – både Svenska Kraftnät och regionnätsägaren överför sina kostnader till oss, helt enligt marknadsreglerna, och ovanpå det tillkommer att våra egna kostnader (för nätförluster) ökar. Därför behöver vi göra som Svenska Kraftnät och Eon och införa rörlig del kopplat till spotpriset i överföringsavgifterna.

Men vad innebär detta egentligen till kund, det låter väldigt luddigt med ”kopplas till spotpriset”?

– Överföringsavgiften beräknas ju på din förbrukning redan. Dvs ju mer du förbrukar, desto högre blir elnätskostnaden. Nu införs att avgiften baseras på din förbrukning x elpriset. Tanken är att det ska vara elpriset varje given timme (spotpriset) men under en övergångsperiod kommer vi att beräkna elpriset på ett månadsgenomsnitt. Som du ser är det en ganska knepig beräkning.

Hade ni inte kunnat välja en annan modell, måste ni göra som Svenska Kraftnät och E.ON?

– I teorin borde det ju gå, men tyvärr är det praktiskt omöjligt. I kundernas överföringsavgift ligger överföringsavgifterna till E.on/Svenska Kraftnät (utöver våra egna nätförluster och ersättningen till producenter). De volatila elhandelspriserna gör det omöjligt att bestämma fasta priser – det skulle resultera i att vi tar ut för höga/låga priser eftersom vi betalar ett rörligt till E.ON.

Regeringen aviserade innan valet att man ämnade avsätta flaskhalsintäkter från Svenska Kraftnät till att kompensera kunder i södra Sverige – när kommer vi se dessa pengar?

– Vi utgår från att det kommer någon form av kompensation men när, hur och vad det vet vi inte ännu. Svenska Kraftnät ska återkomma till regeringen med ett förslag senast 15 november, så då kommer vi veta mer.

Fakta elnätsavgifter

Elnätsavgifterna består av två huvudsakliga delar (utöver skatter och avgifter):

  • Abonnemangsavgift – en fast avgift för tillgången av nät eller enklare för utrymmet på nätet. Måttet på detta utrymme är den abonnerade effekten för en effektkund och säkringen för en säkringskund. Kunden betalar för en möjlighet att utnyttja nätet och får betala för denna möjlighet oavsett om han utnyttjar den eller inte.
  • Överföringsavgift – en rörlig avgift som gäller kostnaden för själva överföringen av el i nätet. Betalas av kund till lokalnätsägare, av lokalnätsägare till regionnätsägare, och av regionnätsägare till tranmissionsnätsägare. Överföringsavgiften har tre delar;
    • kostnaden för nätförluster (el som blir till värme, elen ersätts av nätägaren)
    • överföringsavgift till överliggande nät (till regionnätsägaren Eon och Svenska Kraftnät)
    • ersättning till (mikro)producenter som matar in kraft i nätet (sk nätnytta)