Hoppa till huvudinnehåll

Med hållbarhet i fokus på Hållbarhetsdagen den 20 september

Med målet att informera, inspirera och öka kunskapen om hållbar utveckling deltar vi på Trelleborgs Energi under Hållbarhetsdagen den 20 september 2023. Vi finns i utställningstältet på Stortorget och pratar energi och hur du bäst kan hushålla med den samt berättar om vårt solcellserbjudande som nu är tillgängligt. Under eftermiddagen bjuder vi in till seminariet; Hur stänger vi gapet – hur ska Trelleborg klara ett ökat elbehov i en hållbar energiomställning?

Kom och prata med vår Energirådgivare Emelie Karlsson och ställ dina frågor till henne eller prata med affärsingenjör Kenneth Pilo som berättar om vårt solcellserbjudande. De kommer att finnas i utställningstältet under dagen och dela med sig av sin kunskap.

Klockan 13.00-14.30 bjuder vi in till seminariet Hur stänger vi gapet – hur ska Trelleborg klara ett ökat elbehov i en hållbar energiomställning? Medverkande är:

  • Anna Öhberg, portföljförvaltare, Axpo
  • Hannes Sonnsjö, doktorand i Miljö- och energisystem, Lunds Tekniska Högskola
  • Melinda Frigyesi-Almström, Hållbarhetschef på Trelleborgs Energi
  • Magnus Sahlin, VD på Trelleborgs Energi
  • Yasemin Arhan Modéer, VD på Altitude Meetings, moderator

Kom och var med i samtalet om hur Trelleborgs energiförsörjning behöver se ut idag och framöver!

Är du nyfiken på resterande deltagare och program för dagen, så kan du se det här.