Hoppa till huvudinnehåll

Svar på TA:s påstående: Trelleborgs elnät andra billigaste elnätsbolaget för de skånska hushållen

Med anledning av artikeln ”Så mycket har kostnaderna för el ökat på ett år” publicerad i Trelleborgs Allehanda den 6 oktober vill vi förtydliga att Trelleborgs elnät inte har publicerat felaktig statistik, utan är fortsatt andra billigaste elnätsbolag för skånska hushåll.

Vi har noterat felaktigheter i artikeln publicerad 6 oktober 2022 i Trelleborgs Allehanda. Det gäller påståendet om placeringen i elnätskostnaderna: ”Trelleborgs elnät har tidigare gått ut med att man är ett av de elnätsbolag som har lägst avgifter i Skåne. Nils Holgerssongruppens uträkningar visar däremot att nätkostnaden är lägre i nio andra skånska kommuner.”

Vi vill här poängtera att påståendet vi tidigare gått ut med, att Trelleborgs Elnät är bland de billigaste elnätsbolagen i Skåne, är sant. Sett till alla hushållskunder (säkringskunder 16-25A) ligger Trelleborgs elnät på andra plats. Sett till enbart en kundtyp, en lägenhetskund – i Nils Holgersson-rapportens typfastighet ligger vi på tionde plats i Skåne.

Nils Holgersson-rapporten grundar sig på en typfastighet med ca 15 lägenheter på totalt 1000 kvm, med hushållselsförbrukning (16A) på 34500 kWh och en fastighetsel (35A) på 15000 kWh. Detta för att ge en ögonblicksbild av en schablonkund boende i lägenhet med en antagen förbrukning. Rankar man på faktisk kostnad hamnar vi på tionde plats, rankar man på senaste årets höjning hamnar vi på nionde plats. Vår egen sammanställning som vi gick ut med tidigare i år är en ranking baserad på den statistik som alla elnätsbolag är ålagda att rapportera in till Energimarknadsinspektionen. För att ge en bild av hela kundkollektivet tog vi in alla säkringskunder i statistiken – dvs alla kunder mellan 16-25A, lägenhetskunder som villakunder – vilket då gav bolaget en andraplacering bland skånska elnätsbolag. Detta är anledningen till att statistiken i Nils Holgersson-rapporten skiljer sig från vår.

När det gäller större säkringar (genomsnittspris för 35-160A) hamnar vi, återigen baserat på EI:s insamlade data 1 jan 2022, på en tredje plats.

Vad gäller resonemanget kring 70 respektive 60 procents höjning vill vi lyfta fram följande: Enligt Nils Holgersson-rapporten betalar alltså Trelleborgs Energis kunder mindre för sin kostnad för el och elnät än Eons kunder under samma period. Den procentuella höjningen mellan 2021 och 2022 har varit mindre för Eons kunder än Trelleborgs Energis kunder, ja. Men eftersom Trelleborgs Energis pris legat lägre än Eons har man alltså lyckats landa på en nivå som ligger betydligt lägre totalt sett än snittet för Skåne och dessutom lägre än Eon.

Daniel Andrée, elnätschef

Magnus Sahlin, VD

Trelleborgs Energi AB