Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs Elnät sänker elnätsavgifterna från 1 juli 2023

Från 1 juli 2023 sänker Trelleborgs Elnät elnätavgiften för privat- och företagskunder. För en genomsnittlig villakund blir det en sänkning på 17 % vilket motsvarar en kostnadssänkning på ungefär 1 200 kr per år. Detta är en effekt av minskade kostnader för överföringen i regionnätet under första halvan av året.

I och med att energibesparingarna som gjorts under året minskat elförbrukningen, och elpriset samtidigt har sjunkit, har även kostnaderna för förlusterna i elnätet minskat i ovanliggande regionnät. Regionnätsägaren sänker därför priset för överföringen som Trelleborg Elnät betalar, vilket innebär att vi kan sänka överföringsavgiften gentemot våra kunder.

För privatkunder innebär det att en villa (med 16 A säkring) som förbrukar 20 000 kWh per år får en kostnadssänkning på 17 procent, medan en genomsnittlig lägenhet (med 16 A säkring) som förbrukar 2000 kWh per år får en sänkning med 6 procent.

Samtidigt sänks även ersättningen för inmatad kraft. Den ersättningen beräknas nämligen på den överförda kraften som inte behöver köpas in i nätet. Minskar det behovet, minskar alltså ersättningen till producenterna.

Som tidigare aviserats så ser Trelleborgs Elnät över ett eventuellt införande av en rörlig elnätsavgift inför 2024. Ursprunget till detta är att Svenska kraftnät, ägarna av transmissionsnätet i Sverige, infört modellen. Under hösten kommer mer information om detta.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta kundservice.