Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs Energi – a Great Place to Work!

Great Place to Work är världens största arbetsplatsstudie som utvärderar arbetsplatser utifrån hur bolagsledning och medarbetare uppfattar arbetsplatsen, ledarskapet och organisationskulturen. De organisationer som uppfyller kraven för en god arbetsplats blir certifierade enligt Great Place to Work och får också chansen att tävla i rankingen om Sveriges bästa arbetsplats.

– Att bli jämförd internationellt och uppnå certifiering är ett starkt kvitto på det systematiska arbete som sker inom bolaget för att få de nöjdaste medarbetarna i Sverige till 2025, säger Liridon Kaludra.

Sedan 2020, då Trelleborgs Energi bildades, har ett ambitiöst arbete pågått för att skapa ett bolag med starka värderingar och hög medarbetarnöjdhet. HR business partner Liridon Kaludra sätter medarbetarstyrning i centrum för arbetet.

– Alla arbetsprocesser i Trelleborgs Energi utgår ifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt. Därför flyttas så många beslut som möjligt ut i organisationen. Utmärkande i undersökningen var att 91 procent ansåg att de hade stort inflytande och ansvar i arbetet samt att det finns acceptans för oavsiktliga misstag – två faktorer inom tillitsbaserad styrning. Vi tror på att detta ska vara Trelleborgs Energis kännetecken framöver också, säger Liridon Kaludra.

Trelleborgs Energi har i sitt dagliga arbete bland annat konkretiserat värdeorden (öppenhet – respekt – ansvar) i praktiska processer och arbetsmetoder där medarbetaruppföljningen blivit till löpande medarbetarsamtal som också inkluderar återkoppling på ledarskapet. Alla är också med och utvärderar bolagets personalarbete, det verksamhetsnära som det övergripande.

Utöver detta har bolaget också satsat på att definiera sin identitet, både för att hitta gemensam drivkraft framåt men också för att attrahera arbetskraft framöver.

– Trelleborgs Energi finns till för att erbjuda energilösningar för kommande generationer på ett hållbart, innovativt och lokalt sätt. Det är ett högre syfte som motiverar våra medarbetare. Man vill vara med på omställningen till ett klimatsmart samhälle helt enkelt, säger Liridon Kaludra.

– Syftet med att en organisation finns överhuvudtaget kommer att spela allt större roll i valet av arbetsgivare framöver. Att ha möjlighet att påverka och känna ägarskap över sin egen tillvaro ökar sannolikheten för att behålla och attrahera kompetens.

Slutligen; vad får en personalvetare att arbeta på Trelleborgs Energi?

– Långsiktigheten i det arbete som utförs parat med stark innovationsvilja samt möjligheten att arbeta med en av vår tids allra viktigaste frågor för vår planet, klimatomställningen, är det som gör att jag vill jobba här, avslutar Liridon Kaludra med ett leende.