Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs Energi gräver för framtiden

Med start den 14 augusti 2023, kommer Trelleborgs Energi och Trelleborgs kretslopp och vatten att starta ett förbättringsarbete av vattenledningarna och fjärrvärmeledningarna längst Norregatan. Vi gör detta för att förbättra både VA-systemet och trygga fjärrvärmedistributionen i Trelleborg för framtiden.

Projektet startar vid Ehrenbuschsgatan och arbetet kommer att fortlöpa fram till Gasverksgatan. Vi kommer att dela upp arbetet i olika etapper för att minimera trafikproblem, dock kan framkomligheten tidvis vara begränsad. Arbetet kommer att ske främst under vardagar. Vid behov kommer vi behöva arbeta på kvällar och helger.

Projektet inklusive plattläggning beräknas vara klart i slutet av 2024.

Tillträdesvägar till fastigheter kommer att påverkas men hålls öppna i största möjligaste mån. Boende i området med särskilda behov så som sjuktransporter, hemtjänst eller liknande uppmanas att höra av sig till oss så att vi kan hjälpas åt att lösa så att dessa transporter kommer fram som de ska.

Under projektets gång kan vi ibland behöva stänga av värme och varmvatten för våra fjärrvärmekunder. Skulle en avstängning vara nödvändig får berörda information.

Det är våra underentreprenörer Peab och Assemblin kommer utföra arbetet. Behöver du komma i kontakt med någon av oss, hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

  • Peab: Simon Karlsson 0733-37 29 22 eller Danny Kangas: 0725-33 52 14
  • Trelleborgs Energi: Växel 0410-73 38 00