Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs Energi säger inte upp fasta avtal

Under dagen idag har det kommit nyheter om att vissa elbolag önskar säga upp sina fasta elprisavtal med sina kunder med hänvisning till force majeure. Trelleborgs Energi tillhör inte denna grupp av bolag.

-Vi håller ingångna avtal och har inte för avsikt att gå den vägen, säger VD Magnus Sahlin. Vi har en policy om att alltid köpa in 100 procent av den el vi säljer, enligt en sk back-to-back strategi. Den gör att vi är mindre riskexponerade än andra bolag.

Trelleborgs Energi erbjuder inte fasta avtal för tillfället, då riskerna förknippade med den typen av inköp är alltför stora.

-Volatiliteten på marknaden gör att vi idag inte har möjlighet att prissäkra våra inköp, säger Maria Malm Skarin. Det blir ohållbart att försöka balansera inköp och försäljning av el när priserna är så rörliga som idag. Nya fasta avtal binds på en nivå och nästa dag kan nivån vara många gånger högre – det blir inte vettigt att riskera bolagets ekonomi med den typen av avtal just nu. I slutändan är det ju kommuninvånarnas pengar vi hanterar.

Idag går det att teckna både rörliga avtal och timprisavtal hos Trelleborgs Energi, och bolaget har för avsikt att, så snart marknaden stabiliserar sig, kunna erbjuda fastprisavtal igen till kunderna.