Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs Energis årsredovisning 2022 finns nu publicerad

2022 blev energibranschens mest turbulenta år någonsin. Systempriset på el ökade med 81 % jämfört med 2021 och landade på rekordnoteringen 145 öre/kWh. Som en följd av detta såg vi historiska energibesparingar (snitt ca 10 % över hela året för elnätskunderna). Samtidigt ökade Trelleborgs Energis nyanslutningar av fjärrvärme och elnät. Totalt sett var det ett ekonomiskt stabilt år för bolaget, med ett konsoliderat resultat (före skatt och bokslutsdispositioner) för koncernen på 25,7 miljoner SEK.

Året har präglats av effekterna av invasionskriget i Ukraina med skenande inflation, råvarubrist, ränteökningar och energibrist. Detta satte energimarknaden helt ur spel och spotpriset rusade i perioder när det normalt är lågt.

Trelleborgs Energis grundläggande uppdrag är att trygga säkra energileveranser till kunderna, såväl inom fjärrvärme som elnätsverksamheten. Något som ofta tas för givet, men som är ett uppdrag som kräver mycket arbete, varje dag, året runt. 2022 var ett år där vi såg ett markant ökat intresse för fjärrvärme (slog försäljningsrekord och i antal nyanslutningar), men också många nyanslutningar på elnät.

Under 2022 växlade bolaget upp på strategin att erbjuda kunskap, tjänster och produkter inom mätning och styrning för att ge kunder mer kontroll över energiförbrukningen. Därför lanserade vi ett timpriserbjudande, sjösatte ett pilotprojekt för värmepumpsstyrning, initierade kostnadsfri utdelning av HAN-portar, ökade tempot på byte av elmätare, samt genomförde en bred energibesparingskampanj.

– Allt det vi har gjort och kommer att göra är bara möjligt att realisera om vi har stolta och trygga medarbetare som både vill, kan och förstår vart vi är på väg. Därför är vår företagskultur den enskilt viktigaste aspekten vi behöver ta hand om, säger Magnus Sahlin, VD för Trelleborgs Energi.

Utifrån den inställningen var det kanske inte helt oväntat ett siffran för eNPS (Employee Net Promoter Score) ökade till +51, och att Trelleborgs Energi blev också (återigen) certifierade till Great Place to Work. Dessa mätningar, tillsammans med det gångna årets kraftiga tillväxt på + 16 % anställda är ett gott kvitto på att satsningen på en stark företagskultur, med tillitsbaserat ledarskap i centrum, bär frukt.

Trots att elförbrukningen minskade under året med ca 10 % (jämfört med 2021), gjorde bolaget en stor förtjänst på elhandeln – men inte på kunderna, utan på marknadens volatilitet. Till följd av den prisstrategi som säkrar inköpspriset kunde Trelleborgs Energi, på grund av den extrema skillnaden mellan inköpspris och marknadspris, göra en förtjänst när vi sålde tillbaka överskottselen till marknaden.

– Vi ser nu fram emot att arbeta vidare med att fortsätta stärka företagskulturen, öka tempot i omställningen samt utveckla fler kundnära erbjudanden under 2023, säger Magnus Sahlin.

Läs hela årsredovisningen här.