Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs Energis årsredovisning 2023 är nu publicerad

2023 var ett händelserikt år – med en växande fjärrvärmeaffär, avslutade mätarbyten i förtid, minskade koldioxidutsläpp och myndighetsstöd till genomförbarhetsstudie för energilösningen i Västra Sjöstaden som några av årets många höjdpunkter. Totalt sett var det ett ekonomiskt stabilt år för bolaget, med ett konsoliderat resultat (före skatt och bokslutsdispositioner) för koncernen på 11,9 miljoner SEK.

– Den långsiktiga strategin för perioden 2023-2026 riktar in verksamheten på tre målområden: branschens nöjdaste medarbetare, fler och nöjdare kunder samt klimatomställningen. Därför är det tillfredsställande att vi under året som gick kunde notera betydande framsteg inom varje område, säger VD Magnus Sahlin.

eNPS, eller Employee Net Promoter Score är ett internationellt mått på medarbetarnöjdhet, som sträcker sig från -100 till +100. I denna mätning låg Trelleborgs Energi på höga +54 (snittet för svenska företag är +8). Vi blev också nominerade för tredje året i rad till Great Place to Work, en internationell benchmarking för företags goda medarbetarskap.

Nyanslutningarna inom fjärrvärme innebar en högre och mer intensiv investeringstakt för bolaget: redan vid utgången av 2023 hade bolaget nått anslutningsambitionerna i nyansluten effekt i nätet för 2024. Att fjärrvärmen vuxit med 4077 kW (normalår ca 1300 kW) under 2023 är inte bara ett steg framåt för energibolaget men också en indirekt miljövinst. Ett flertal fastigheter som tidigare värmdes upp med naturgas får nu fossilfri och koldioxidneutral fjärrvärme i stället. Mätt i koldioxidutsläpp i förhållande mellan naturgas och Trelleborgs fjärrvärmeproduktion minskar utsläppet från de nyanslutna fastigheterna med omkring 900 ton CO2/år framöver.

Under 2023 avslutades det stora mätarbytesprojektet hos Trelleborgs Elnät, mer än ett år innan deadline. Regeringen införde 2018 krav på att landets alla konsumenter ska ha moderna och smarta mätare senast 1 januari 2025. Moderna mätare ska underlätta för kunderna att genomföra energieffektiviseringar i fastigheter och hushåll. De nya smarta mätarna levererar en tydligare överblick över elanvändning och konsumtionsmönster genom att avläsning sker varje 15 minuter i stället för per timme. Mellan 2016-2023 byttes 17 250 mätare.

Under våren anställde Trelleborgs Energi en energirådgivare, som hjälper både privatkunder och företagskunder med råd och vägledning för energieffektiviseringsåtgärder. Detta som ett led i bolagets ökade fokus på att förmedla kunskap kring energiförbrukning och hur vi alla kan effektivisera för att skapa ett hållbart samhälle. Trelleborgs Energi har under året även fördjupat vårt samarbete med kommunen för att främja energieffektivitet och hållbarhet.

– Vi ser fram emot att under det innevarande året stärka våra kundnära erbjudanden, liksom vårt medarbetarskap och attraktivitet som arbetsgivare. Kompetens kommer bli en stor utmaning i branschen framöver, nämligen. Och så ska vi självklart fortsätta med våra höga ambitioner kring klimatomställningen, avslutar Magnus Sahlin.

Här hittar ni hela årsredovisningen 2023.