Hoppa till huvudinnehåll

Varför är hållbarhet så viktigt för Trelleborgs Energi?

Som ett av Sveriges yngsta, därtill kommunägda energibolag har Trelleborgs Energi med sin satsning på grön teknik i form av bland annat vätgas, under 2022 rönt massivt mediegenomslag i Europa, men också placerat sig på energikartan nationellt. Men vad handlar detta om, egentligen?

– Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör, säger Magnus Sahlin, VD för Trelleborgs Energi i en nyligen publicerad film om hur bolaget bidrar till energiomställningen.

Utgångspunkten för Trelleborgs Energis integrerade arbete för hållbar utveckling finns i klimatförändringarna. Att det råder en avgörande kamp för att komma till rätta med klimatproblemen är ställt bortom allt tvivel. Som ett bolag med ansvar för energiförsörjningen lokalt blev det en självklarhet att arbeta med hållbar utveckling utifrån de planetära gränserna.

– Planeten är i så dåligt skick att det krävs att vi tittar på alla möjligheter som står oss till buds, säger Magnus Sahlin om den bredd av lösningar som Trelleborgs Energi driver för omställningen.

Det handlar om allt ifrån att nyttja den befintliga fjärrvärmen som en energieffektiv lösning för uppvärmning för att ersätta högvärdig el som kan användas i elektrifieringen, till att skapa en marknad för vätgas till fordonsbränsle.

För att kunna nå det nationella målet om ett fossilfritt samhälle till 2045 är transport och industrier de viktigaste delarna i omställningen. Och det som ska lösa detta är elektrifieringen av samhället, men det kräver mer el, fossilfri sådan.

Trelleborgs Energis ambition för bolagets hållbara utveckling handlar om att skapa smarta lösningar och addera pusselbitar, som tillsammans kan ge oss en bättre framtid.