Hoppa till huvudinnehåll

Kostnadstak från Svenska kraftnät minskar elnätsavgifterna för 2023

Efter en längre period av påverkansarbete från elnätsbranschen tillsammans med Energiföretagen har nu statliga Svenska kraftnät beslutat att införa ett kostnadstak på energiavgiften för 2023. Detta innebär att de aviserade höjningarna för elnätskunderna kommer att minska betydligt.

Den 21 oktober beslutade Svenska kraftnät om att införa ett tak på energiavgiften för 2023. Kostnadstaket bygger på en andel, 50 procent, av vad respektive anslutande part netto betalat i energiavgift under perioden september 2021-augusti 2022. Taket för hela kundkollektivet innebär att avgiften stannar vid cirka 1,95 mdkr 2023.

– Det är väldigt positivt att Svenska kraftnät lyssnat på inspelen från branschen om att göra ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna för slutkunderna. Det är glädjande att en stor del av de aviserade höjningarna nu inte behöver belasta kunderna, säger elnätschef Daniel Andrée.

Elnätsavgifterna nästa år för Trelleborgs Elnäts kunder kommer alltså att vara lägre än tidigare prognosticerats. Detta för att elprisets genomslag i elnätsavgiften inte kommer att slå igenom för 2023. På så sätt har statliga Svenska kraftnät på kort sikt dämpat effekterna av elpriset på nätkostnaderna och lättat trycket för kunderna. Detta påverkar dock inte de ökade kostnader som förlustelen utgör för såväl regionnätsägare som lokalnätsägare.

– Tyvärr påverkar ju de höga elpriserna fortsatt alla elnätsägare genom att förlustelen kostar mer för oss än någonsin. Det är marknadsmekanismerna som slår igenom. Så våra kunder kommer att se ökade kostnader, men de blir i alla fall lägre än tidigare prognosticerat, avslutar Daniel Andrée.

Det pågår ett arbete med att beräkna de nya kostnaderna. Så fort Trelleborgs Elnät har fått besked från regionnätsägare, i början av november, kommer de nya taxorna publiceras på hemsidan.