Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Tips för att minska förbrukningen vanligast hos energirådgivaren

Den gångna hösten har en ovanlig växling från en varm september till en kall oktober fått det att ringa i energirådgivarens telefon hos Trelleborgs Energi. Emelie Karlsson är ingenjören med en bakgrund i lantbruket som nu ger råd till trelleborgarna om energi i allmänhet och energieffektiviseringar i synnerhet.

Sedan i våras har Trelleborgs Energi en energirådgivare anställd på bolaget, som stödjer såväl kunder som andra, med kunskap och erfarenhet av energieffektiviseringsåtgärder. Under den senaste tiden har trycket från medborgarna ökat.

– Det är ganska naturligt att intresset ökar för energikostnaderna allt eftersom det blir kallare. Som hushåll märker man kanske inte av energianvändningen så mycket under de varma månaderna, förklarar Emelie Karlsson, energirådgivare på Trelleborgs Energi. Sedan gjorde växlingen från en mild september till normala temperaturer i oktober nog att hushållen överraskades av att förbrukningen ökat så mycket.

Emelie anställdes av Trelleborgs Energi under våren, då bolaget sedan en tid märkt av stort intresse från såväl privatpersoner som företagare, att få rådgivning kring deras energiförbrukning. Den nyinrättade tjänsten växte fram som ett komplement till bolagets kundtjänst, som nu fått ett experttillskott. Emelies rådgivning är också ett naturligt komplement till kommunens oberoende energirådgivning. Den är en del i Energimyndighetens arbete med att erbjuda alla konsumenter runt om i landet en bättre förståelse för vår energiförbrukning.

– Det finns hur många frågor som helst, men nu på hösten har ju frågan om hur man kan minska sin energiförbrukning varit den absolut vanligaste. Den är ju väldigt beroende på vad det är man pratar om, vilken typ av bostad eller verksamhet. Man har också frågor om hur man kan få bättre koll på sin förbrukning. Där är svaret enklare: gå in på Mina Sidor och kolla där, säger Emelie Karlsson.

Byte av uppvärmningssystem är också en mycket vanlig fråga som Emelie får. Vilka alternativ som finns och hur ekonomiska de är vill medborgarna veta. Vad är hennes råd då?

– Återigen beror det på vad man har för boendesituation. Men generellt kan man säga att ur ett hållbarhetsperspektiv är både Trelleborgs fjärrvärme, som eldas på skogsbränslen, och värmepumpar som går på el, ett bra alternativ. Men visst, sett i ett samhällsperspektiv, om det är möjligt är kanske fjärrvärme att föredra om det alternativet är tillgängligt, säger Emelie Karlsson.

För tiotal år sedan visade forskning i Storbritannien att visualisering av energiförbrukningen är en stor faktor i att få konsumenterna att ändra sitt beteende. Men nyare forskning har också pekat på riskerna med att förlita sig helt på detta som drivkraft. Detta är något som Emelie är väl bekant med, då de flesta som ringer verkligen önskar få tips om hur man handfast kan ändra sitt beteende, att se en kurva hjälper inte. Och drivkraften för att göra en förändring är inte enbart ekonomiska:

– Det finns de som frågar om påverkan på miljön, och letar efter hållbara lösningar, det är också tydligt att många ser det som viktigt. Och så finns det en grupp som tycker det är superkul att kunna se hur mycket man kan minska och testar gärna nya prylar och verktyg – de spar gärna pengar, men det är inte det som driver deras intresse, säger Emelie Karlsson.

Energirådgivningen ges primärt per telefon men vid behov finns det också möjlighet att boka in hembesök. Boka gärna din telefontid härÖppnas i nytt fönster.