Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs Elnät inför ny prismodell med rörlig överföringsavgift

Den 1 januari 2024 övergår Trelleborgs Elnät till en ny prismodell med en rörlig överföringsavgift. Detta är en direkt följd av Svenska kraftnäts ändrade prismodell från 2020. Elnätsavgiften kommer också att höjas med 3,05 procent, på grund av ökade fasta kostnader.

Vårt lokalnät får el från regionen som i sin tur får det från det rikstäckande transmissionsnätet (stamnätet). Längs med hela distributionsledet från produktion ut till kund sker det så kallade nätförluster. Det är el som blir till värme längs vägen och inte kommer kunderna till godo. Detta behöver alla elnätsägare köpa in el för att täcka – det är detta som kallas för nätförluster och utgör en del av överföringsavgifterna för elnätet.

Eftersom elpriset varierar så mycket har det blivit svårt för bolagen att täcka förlustelens kostnad genom den fasta avgiftsmodellen som branschen haft hittills. Redan 2020 övergick därför Svenska kraftnät till en rörlig överföringsavgift.

– Överföringsavgiften som vi tar ut av våra kunder består till stora delar av kostnader som så att säga ”drabbar” oss som nätägare längst ut i nätet. Till exempel de kostnader vi betalar för överföringen som går från Svenska kraftnät och via Eon till oss. När de nu har en prismodell med en rörlig del behöver vi också anamma den, säger Daniel Andrée, elnätschef på Trelleborgs Elnät.

Den 1 januari 2024 inför därför Trelleborgs Elnät rörlig överföringsavgift – detta innebär att överföringsavgiften kommer att variera månad för månad beroende på genomsnittet av Nordpools spotpris under innevarande månad.

– Överföringsavgiften kommer alltså följa den löpande kostnaden för el som används för att driva elnätet. Det innebär att du som kund egentligen får en mer kostnadsriktig nätavgift. Det gör ju också att man kan få ett incitament att minska elanvändningen när den är som dyrast, och då kommer ju din kostnad minska, förklarar Daniel Andrée.

Avgifterna för elnätet består av tre delar; en fast del, abonnemangsavgiften, den rörliga överföringsavgiften samt energiskatt. Från och med januari 2024 kommer överföringsavgiften bestå av rörliga kostnader från regionnätet, egna kostnader för nätförluster i Trelleborgs Elnäts nät, samt ersättning till producenter (så kallad nätnytta).

Läs mer om elnätsavgiften och om prismodellen här.