Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs Energi lanserar timpris

För att följa kundernas efterfrågan på ökad styrning av elförbrukningen lanserar nu Trelleborgs Energi möjligheten för timvis avräkning på elförbrukningen med en kostnad som följer spotpriset på NordPool, kallat timprisavtal.

– Det finns en stor efterfrågan på avtal som följer spotpriset, varför vi tagit fram ett avtal för timspotpris, eller timpris, säger Maria Malm Skarin, marknads- och försäljningschef på Trelleborgs Energi. Kan du påverka din egen konsumtion, följa elprisutvecklingen under dagen och sedan välja att förlägga viss konsumtion under en billigare timme när det går, kan du sänka dina kostnader såväl som konsumtionen.

Elpriset styrs av utbud och efterfrågan och varierar därför över dygnet. Generellt gäller att priset för elen är billigare under natten än på morgonen. Priset varierar med hur mycket som förbrukas i systemet. Genom att aktivt följa elprisets utveckling och styra konsumtionen finns det alltså möjlighet att som kund kunna påverka sin slutkostnad.

Som kund är det emellertid viktigt att man följer med elprisets utveckling för att alls kunna få ut någon nytta av ett timpris. Man ska också kunna styra själv sin konsumtion. Kan man inte det, kan timpris till och med vara en dålig affär.

Timpris är bra inte bara för den enskilde konsumenten, utan också för systemet i stort.

– Allt fler är intresserade av att göra det man kan för att både få ner kostnaderna för sig själv, men också avlasta systemet vid det värsta topparna och på så vis pressa ner elpriset på totalen, säger Maria Malm Skarin. Timpris är på så sätt ett incitament till att flytta elförbrukningen till mindre belastade perioder och bidra till att dämpa effekttoppar och plana ut elpriset.

Hur ska man då styra sin förbrukning om man har timpris? Generellt gäller rådet att man ska undvika vardagsmorgnar och kvällar – då är det som flest som vill duscha, laga mat och nyttja andra applikationer. Elpriserna är för det mesta lägre nattetid och på helger, eftersom industrier, företag och verksamheter har lägre förbrukning då.

– Styrningen kan ske manuellt eller via olika appar och timer-funktioner. Det kan vara att tex värmepumpen som värmer huset under de billigaste timmarna, att man tvättar och torktumlar på billigare tider, laddar elbilen under natten – ja, det finns en hel del att göra, men det allra viktigaste är att läsa in sig på ämnet och följa marknadsutvecklingen, avslutar Maria Malm Skarin.

Timprisavtal

Trelleborgs Energis timprisavtal innebär kortfattat att kunderna får samma pris som spotpriset på den nordiska elmarknaden för område SE4, elcertifikatkostnad samt en pålaga på 8 öre/kWh. Läs gärna mer om timpris och hur och på vilket sätt du kan följa det här.