Uppdaterad information om elpriskompensation

Publicerad:

Utbetalningen till våra kunder av elpriskompensationen för perioden december 2021-februari 2022 håller på att avslutas. Vi påbörjar nu processen för att betala ut elpriskompensation för mars månad. Denna ersättning kommer att, liksom tidigare, dras av på fakturan. Den beräknas vara kunderna tillhanda med juli månads faktura.

Den modifierade elpriskompensation för mars månad för elprisområdena 3 och 4 som regeringen föreslog i våras godkändes 12 maj av regeringen. Enligt regeringens modell kommer högsta möjliga ersättning vara 1 000 kr vid en förbrukning på över 2 000 kWh och lägsta ersättning 100 kr vid en förbrukning på mellan 400 – 699 kWh.

Läs mer om detta på regeringens hemsida.

Ersättningsnivåer för elpriskompensation mars 2022
Förbrukning månad (kWh) Stöd månad (kr)
400-699100
700-899200
900-1199300
1200-1399400
1400-1599500
1600-1699600
1700-1799700
1800-1899800
1900-1999900
2000-1000