Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Elnätsavgifter för effektkunder

Effekttariffen består av en fast årsavgift, en månadseffektavgift som är beroende av hur stor effekt i kW du abonnerar på och överföringsavgifter för uttagen energi.

Vad betyder effekt?

Effekten motsvarar hur mycket el man använder samtidigt. Om många elapparater är igång samtidigt blir effekten hög. Om många elapparater är igång, men vid olika tidpunkter, blir effekten lägre.

Ett nätbolag ska se till att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet för att alla anslutna kunder ska kunna få den effekt som behövs. Ju högre effekt som ska överföras, desto kraftigare ledningar och transformatorer krävs.

Enheten för effekt är watt (W). För större effekter används kilowatt (kW), vilket är tusen watt. Energi = effekt * tid. Till exempel om en maskin med effekten 10 kilowatt (kW) är påslagen i en timme blir energiförbrukningen 10 kilowattimmar (kWh).

Rörlig överföringsavgift

Trelleborgs Elnäts överföringsavgift kommer från och med den 1 januari 2024 bestå av rörliga kostnader från regionnätet, egna kostnader för nätförluster i Trelleborgs Elnäts nät baserat på ett månadssnitt, samt ersättning till producenter (så kallad nätnytta). De rörliga kostnaderna kommer att variera med månadssnittet av elpriset på elbörsen Nord Pool.

Rörlig överföringsavgift 2024
Priserna i tabellen anges i öre/kWh exkl. momsLågspänningHögspänning
Januari13,8511,22
Februari12,049,41
Mars12,469,83
April12,539,90
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Effekttariff

Alla priser och avgifter nedan anges exklusive moms.

Vid överskriden abonnerad effekt debiteras en överuttagsavgift. Dels innebär det att abonnemangskostnaden justeras upp till det effektuttag man faktiskt har haft för hela året, och dels till att en övertagsavgift som är 100 procent av abonnemangskostnaden utdebiteras.

N4 nät lågspänning
Avgift 1 januari 2024Avgift 1 juli 2023
Fast del10 689 kr/år10 373 kr/år
Abonnemang750 kr/kW728 kr/kW
EffektIngår i abonnemangsavgiften Ingår i abonnemangsavgiften
Rörlig delRörlig överföringsavgift9,1 öre/kWh
N3 nät högspänning
Avgift 1 januari 2024Avgift 1 juli 2023
Fast del 21 379 kr/år20 746 kr/år
Abonnemang650 kr/kW631 kr/kW
EffektIngår i abonnemangsavgiftenIngår i abonnemangsavgiften
Rörlig del Rörlig överföringsavgift6,4 öre/kWh